Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Unutarnja plovidba

Ukupna duljina unutarnjih vodnih putova u Republici Hrvatskoj od 1.016,80 km i povoljan zemljopisni položaj u srcu Europe, predstavlja značajan potencijal budući su unutarnji vodni putovi najisplativiji i siguran način prijevoza u usporedbi s drugim vrstama.

Međutim, zbog različitih uvjeta plovidbe, tehničke zastarjelosti i podkapacitiranosti, hrvatski sustav luka na unutarnjim plovnim putovima nedovoljno je iskorišten i obilježava ga neuravnotežena potražnja za prijevozom robe na rijekama Savi i Dunavu. Stoga je cilj poboljšati i obnoviti sustav unutarnje plovidbe u Hrvatskoj kako bi ga učinili privlačnijim i konkurentnijim u usporedbi s drugim oblicima prijevoza.

To podrazumijeva modernizaciju osnovne lučke infrastrukture, jačanje sustava sigurnosti i nadzora u lučkom području, povezivanje luka s glavnim cestovnim i željezničkim koridorima kako bi se ostvarila bolja integracija s gospodarskim zaleđem i stvorili preduvjeti za razvoj intermodalnog prometa,  obnovu plovnog puta rijeke Save i usklađivanje s Direktivom o riječnom informacijskom sustavu (RIS).

Hrvatsko pristupanje Europskoj uniji otvorilo je dodatne mogućnosti za poboljšanje prometa na unutarnjim vodnim putovima Hrvatske, koja ima 601,2 km integriranih u europsku mrežu unutarnjih vodnih putova međunarodne važnosti. Unutarnji vodni putovi Dunavskog sliva u RH dio TEN-T koridora Rajna-Dunav, a Luke Vukovar i Slavonski Brod klasificirane kao luke osnovne TEN-T mreže, Osijek i Sisak kao luke sveobuhvatne TEN-T mreže.
 
Kroz razvoj i provedbu projekta sufinanciranih iz fondova EU očekuje se: