Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

U Slavonskom Brodu održana radionica za projekte razvoja širokopojasnog pristupa

Slavonski Brod, 09. rujan 2015.

Predstavnici Uprave za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u suradnji s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM) 9. rujna 2015. u Slavonskom Brodu održali su radionicu na temu širokopojasnog pristupa i razvoja pripadajućih projekata.

Radionica za područje Brodsko-posavske županije, pod nazivom „Pružanje podrške jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa uz državne potpore“, održana je u županijskoj velikoj vijećnici u Slavonskom Brodu. Govora je bilo o važnim informacijama o širokopojasnom pristupu, nacionalnom programu razvoja širokopojasnog pristupa te izazovima lokalne samouprave za uspješno provođenje projekata gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture uz korištenje fondova EU.

Radionica je bila namijenjena čelnicima županije, gradova i općina te čelnicima ureda i službi koje pokrivaju područje razvoja i širokopojasnog pristupa Internetu.
Podsjetimo, financiranje razvoja širokopojasnog pristupa i pripadajućih projekata predviđeno je Operativnim programom Konkurentnost i kohezija za 2014 – 2020 godinu, (specifični cilj  2a1 - Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo), gdje je za to rezervirano oko 209 milijuna eura.

Upravljačko tijelo ovog Operativnog programa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, a Uprava za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture imenovana je Posredničkim tijelom razine 1 i 2 za navedeni investicijski prioritet što znači da ima ulogu u planiranju i programiranju, izradi natječajne dokumentacije, objavi natječaja za projektne prijedloge, postupku odabira i ugovaranja projekata, postupku praćenja napretka provedbe projekta, planiranju proračuna i plaćanjima, upravljanju nepravilnostima i ostalom.