Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

U Sisku održano svečano obilježavanje provedbe projekta obnove plovnog puta rijeke Save

U Gradskoj vijećnici u Sisku danas je održana svečanost obilježavanja provedbe projekta Tehničke pomoći za obnovu i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save, vrijednog 2,3 milijuna eura i financiranog u okviru Operativnog programa promet 2007 - 2013, a kojim će se obnoviti plovni put rijeke Save na dionici Sisak – Brčko.

Obnovom 360 riječnih kilometara plovnog puta zadovoljili bi se uvjeti za postizanje međunarodne klase plovnosti, sa sadašnjih II i III na klasu IV, i to za minimalno 300 dana u godini, a što bi dugoročno omogućilo sigurnu i učinkovitu plovidbu rijekom Savom.

Projekt obnove i unaprjeđenja plovnog puta rijeke Save kao dijela koridora VII. prepoznat je kao potreba i preduvjet za povećanje prometa u lukama, za modernizaciju i brži razvoj luka, a što će u konačnosti imati pozitivan utjecaj za razvoj cijele regije. To je u skladu s politikom EU, koja nastoji promet učiniti ekonomski i ekološki prihvatljivijim i održivim pa s tim u skladu potiče i razvoj unutarnjih plovnih putova.

Istaknuo je to danas na svečanosti u Sisku i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, rekavši kako Europa 2020 ima jasne ciljeve, a to su održiv promet i nova paradigma – željeznice i unutarnji plovni putovi.

„U našoj prometnoj strategiji prioriteti su razvoj riječnoga i željezničkog prometa, a budući dunavski koridor, kojem Sava pripada, postaje dio europske mreže plovnih puteva, otvara nam se mogućnost sufinanciranja iz europskih fondova.“, dodao je ministar Hajdaš Dončić. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture napomenuo je i kako Hrvatska nema vlastitih sredstava za takve investicije pa se očekuje da ćemo u razdoblju od 2014. do 2020. godine ostvariti punu konzumaciju novca iz fondova EU. Projekt obnove plovnog puta Save, financiran je kroz IIIa komponentu IPA programa, kao i ostali projekti druge prioritetne osi Operativnog programa promet - Unaprjeđenje unutarnjih plovnih putova, čija se projektna dokumentacija izrađivala kroz pretpristupni program IPA, a njihova se implementacija planira kroz Strukturne fondove.

Provedba ugovora kojim će se izraditi projektna dokumentacija za unaprjeđenje i obnovu plovnog puta Save započela je u svibnju 2013. godine i trajat će do siječnja 2015., a krajnji korisnik ovog projekta bit će Agencija za vodne putove.

Ravnatelj Agencije za vodne putove Miroslav Ištuk na današnjoj je svečanosti govorio o mogućnostima koje će im donijeti ovaj projekt, a detalje provedbe projekta predstavio je Roberto Zanetti, voditelj projektnog tima koji čine nizozemska tvrtka Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V u konzorciju s društvima DHI, Geodezija d.o.o. i Hidroinženjering d.o.o.

U prepunoj Gradskoj vijećnici Grada Siska svečanosti su nazočili i ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU Nataša Mikuš Žigman, predstavnici Veleposlanstva Nizozemske u RH, ravnatelji lučkih uprava i kapetanija, načelnici nadležnih sektora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te mnogi drugi. Sve okupljene , u ime grada domaćina, pozdravila je Kristina Ikić-Baniček, gradonačelnica grada Siska i Marina Lovrić Merzel, županica Sisačko-moslavačke županije, a nakon uvodne svečnosti sudionici su krenuli brodom na plovidbu Kupom do ušća rijeke Save te u razgled Starog grada.
Galerija slika: