Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

U Koprivnici održan seminar o Planovima održive urbane mobilnosti

Europska platforma za planove održive urbane mobilnosti, mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska i projekt CIVITAS DYN@MO održali su u Koprivnici, 11. lipnja 2015. seminar pod nazivom "Planovi održive urbane mobilnosti - SUMP" (Sustainable Urban Mobility Plans), koji je za cilj imao predstaviti koncept Planova održive urbane mobilnosti.

U ime Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture seminaru je prisustvovala Petra Grgasović, koja je predstavila Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030., kao i njeno usklađivanje s Planovima i pregledima Funkcionalnih regija. Također je sudionike upoznala s dijelovima Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., koji su vezani uz sektor prometa, točnije Prioritetnu os 7 - Povezanost i mobilnost i promicanje održivog transporta.
Petra Grgasović istaknula je kako će Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljivati ograničene pozive za dostavu projektnih prijedloga za županije koje nisu obuhvaćene u Pozivu koji se sada sufinancira iz Operativnog programa Promet 2007.-2013.. Ministarstvo je također istaknulo kako je od veljače 201115. godine član mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska.

Podsjetimo, Urban Mobility Package 2013. uspostavila je Europska komisija kako bi pomogla europskim gradovima u razvoju planova za djelotvorno rješavanje problema urbane mobilnosti, a koncept opisuje glavne osobine plana suvremene i održive urbane mobilnosti i prometa.

Pomoć za pripremu, razvoj i primjenu Planova održive urbane mobilnosti pruža i JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), a njihov predstavnik Rafael Alcayde Ferrùs naglasio je važnost analize sadašnjeg stanja koje obuhvaća opširno prikupljanje podataka. Također je sudionicima seminara predstavio glavne principe prometnih planova i Transport Master Plana (TMP) te pojasnio koncept Funkcionalnih regija i njihovo značenje za Nacionalne planove prometa, odnosno, kako se planira promet koristeći koncept Funkcionalnih regija. Primjerice, Funkcionalna regija ne odgovara samo na prometne potrebe već i na ekonomske i socijalne potrebe te zahtjeve, a vezana je uz sveobuhvatno stvaranje plana ili strategije.

Primjere dobre prakse predstavili su Helena Hećimović iz Grada Koprivnice i Luka Mladenovič iz Instituta za urbane planove iz Slovenije, a Rob Jeuring uputio je sudionike gdje se mogu više informirati o SUMP-u, europskoj politici i aktualnim projektima.

Seminar održan u Koprivnici bio je namijenjen državnim, regionalnim i lokalnim dionicima (gradovima) koji su zainteresirani ili uključeni u planiranje gradskog prometa i mobilnosti kako bi ih se upoznalo s najnovijim stanjem nacionalne politike planiranja gradskog prometa, mogućnostima europske pomoći koja se pruža gradovima u pripremi, razvoju i primjeni Plana održive urbane mobilnosti te s konceptom, glavnim koracima i prednostima u primjeni SUMP-a.

Prezentacija Ministarstva pomorstva, prometa i infrastruskture dostupna je ovdje.