Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Tehnička pomoć

Ova prioritetna os usmjerena je na jačanje sustava provedbe Operativnog programa (Sektora za fondove EU kao Upravljačkog tijela i ostalih tijela uključenih u provedbu Operativnog programa Promet, kao i potencijalnih korisnika), poboljšanje administrativnih sposobnosti ustanova koje sudjeluju u procesu upravljanja operativnim programom, na povećavanje razine znanja i institucionalnih kapaciteta potencijalnih korisnika programa te na osiguravanje strateške osnove za razvoj sektora prometa.
 
Aktivnosti unutar ove prioritetne osi pokrivaju tri područja za čije se usluge mogu angažirati stručnjaci, konzultanti, predavači, savjetnici i ostali, putem ugovora o pružanju usluga radi transfera znanja i vještina te razvoja i jačanja institucija: