Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Priprema projekata

Kako bi osiguralo pripremu projekata i povećalo kvalitetu pripremljenosti projektnih prijedloga za buduće financijsko razdoblje 2014.-2020., Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je u okviru postojećeg Operativnog programa osiguralo financijska sredstva za pripremu dokumentacije za projekte u svim prometnim sektorima, a ne samo u željezničkom i sektoru unutarnje plovidbe, što je bio slučaj do 1. srpnja 2013., odnosno do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Naime, u IPA pretpristupnom razdoblju u sektoru prometa financirali su se projekti usmjereni na unaprjeđenje i modernizaciju željezničke infrastrukture i unutarnje plovidbe, rijeka i riječnih luka, odnosno ono što je u tom trenutku identificirano kao prioritet i usklađeno s EU prometnim politikama.

Međutim, nakon ulaska Republike Hrvatske u EU otvorile su se mogućnosti financiranja projekata iz Strukturnih i investicijskih fondova EU te je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dopunilo postojeći Operativni program i u Prioritetnu Os 1 koja je bila usmjerena na modernizaciju željezničke infrastrukture dodalo pripremu projekta u sektoru prometa.

To znači da se kroz prioritetnu os 1 - Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa financira izrada i dorada pripremne projektne dokumentacije za projekte u sektoru željezničkog, zračnog, cestovnog, pomorskog prometa te unutarnje plovidbe i prvi puta uvedenom, sektoru gradske, prigradske i regionalne mobilnosti.

Odnosno, to znači da se sa 85% sufinancira izrada pred-studija i studija izvodljivosti, koje su prvi korak i nužan preduvjet za sufinanciranje projekata iz fondova EU, te izradu financijsko-ekonomskih analiza, tehničke dokumentacije, Master planova, dokumentacije za nadmetanje i sl.

Sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije Ministarstvo osigurava i stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora za programsko razdoblje 2014.-2020. te uz to, učinkovito i djelotvorno dodjeljivanje i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa u skladu s relevantnim pravilima i procedurama.