Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Prijava projekata

Prijava projekta za sufinanciranje iz fondova EU kroz Operativni program Promet 2007.-2013. prijavljuju se putem inicijalnih obrazaca (više na KAKO PRIJAVITI PROJEKTE ) koji se dostavljaju u nadležnu upravu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Nakon odabira projekta iz baze podataka, a sukladno utvrđenim kriterijima, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Svi pozivi na dostavu projektnih prijedloga objavljuju se kronološki u rubrici Poziv na dostavu projektnih prijedloga i na internetskoj stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture www.mppi.hr te na središnjoj internetskoj stranici o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr.