Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Poziv na sudjelovanje na nacionalnom info danu u sklopu Programa transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020.


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u suradnji sa zajedničkim tajništvom Programa transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020.  uputilo je poziv svim zainteresiranima na sudjelovanje u nacionalnom info danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na drugi poziv (svibanj 2017.).
 
Nacionalni info dan  održati će se u Zagrebu, u petak, 17. veljače 2017. godine u hotelu International (Miramarska 24) s početkom u 9.30h. Prijave o sudjelovanju zaprimaju se zaključno do 15. veljače 2017. godine na poveznici: https://goo.gl/8yZt2g.

U uvodnom će dijelu biti objašnjeno koje se aktivnosti financiraju u sklopu Programa, koji se troškovi nadoknađuju te tko se sve može prijaviti. Također će biti više riječi o tome tko se u sklopu Programa bavi upravljanjem te koje vrste fondova u Programu postoje.
 
U zasebnoj cjelini tijekom info dana zainteresiranima će biti pružene informacije o planiranom datumu objave drugog poziva, o specifičnim ciljevima, potencijalnim ograničenjima, kao i informacije o mogućem vremenskom rasponu projekata, potencijalnim financijskim mogućnostima te o proceduri kojom će zajedničko tajništvo ocjenjivati projekte i provjeravati njihovu prihvatljivost.
 
Završni dio info dana biti će posvećen razmatranju etapa razvijanja uspješnog projekta od projektne ideje, preko pronalaženja idealnih partnera, razvijanja radnog plana i intervencijske logike te stvaranja sinergije i kapitalizacije. Osim toga biti će govora o osiguranju kvalitete izlaznih rezultata, o obvezi izvještavanja, kao i obvezi revidiranja odnosno kontroliranja projekta.

Program Transnacionalne suradnje Dunav (Danube Transnational Programme) osmišljen u okviru cilja europske teritorijalne suradnje osigurava financijsku podršku za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, pristupačnije i održive dunavske regije. Radi se o instrumentu financiranja Europske teritorijalne suradnje (ENC), poznatijem kao Interreg, pri čemu je ENC jedan od ciljeva kohezijske politike Europske unije koji osigurava okvir za provedbu zajedničkih aktivnosti i razmjenu politika između nacionalnih, regionalnih i lokalnih aktera iz različitih država članica.  
 
Program podržava integraciju politika u Podunavlju kroz projekte kojima se nastoje riješiti ključni izazovi i potencirati mogućnosti u regiji. Strateška vizija programa je integracija politika na nadnacionalnoj razini s ciljem utjecanja na nacionalne, regionalne i lokalne politike. U cilju postizanja višeg stupnja teritorijalne integracije iznimno heterogenog područja Podunavlja, svrha Programa je generiranje politika s ciljem rješavanja zajedničkih izazova i potreba kroz promicanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije regije. Kroz Program se financiraju projekti za razvoj i praktičnu primjenu politika, alata i usluga te konkretnih malih pilot ulaganja pri čemu je poželjna jaka komplementarnost sa širom Strategijom Europske Unije za dunavsku regiju (EUSDR).

Dnevni red nacionalnog info dana dostupan je ovdje.