Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Potpuna implementacija Riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi

27. listopada 2016., Slavonski Brod

U četvrtak, 27. listopada 2016. godine održano je predstavljanje projekta Potpuna implementacija Riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi. Događaj je održan u u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Slavonskom Brodu. Prilikom predstavljanja projekta prisutnima se obratila pomoćnica ministra mora, prometa i infrastrukture Jadranka Fržop koja je između ostaloga istaknula:

„Uspješnom implementacijom riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi postavljen je sigurnosni temelj rehabilitaciji plovnog puta rijeke Save te nova dimenzija razvoja RIS-a u Republici Hrvatskoj. Ovim projektom Hrvatska se aktivno uključuje u modernizaciju ključnih transportnih koridora u Europskoj Uniji te doprinosi europskoj politici značajnije uključenosti unutarnje plovidbe u transportu robe i ljudi. Modernizacija sektora unutarnje plovidbe mora neizbježno uključivati nove koncepte i tehnologije koje za cilj imaju unapređenje konkurentnosti sektora u usporedbi s drugim prometnim modovima. Budući su ključne prednosti unutarnje plovidbe upravo sigurnost i ekološka održivost, prometni bi sektor trebao djelovati s ciljem očuvanja tih prednosti na način da se sigurnost plovidbe podigne na novu razinu. Rijeka Sava, uz Dunav, čini dio Osnovne TEN-T mreže stoga je ovo pokazatelj da Europska unija uočava važnost plovnog puta rijeke Save za povezanost s ostatkom prometne mreže.“
 

Na predstavljanju projekta, uz pomoćnicu ministra Jadranku Fržop, sudionicima su se obratili i ravnatelj Agencije za vodne putove Zrinko Zvocak, koji je korisnik projekta, te zamjenik tajnika za plovidbu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save Željko Milković.
U ime Izvršitelja projekta, RGO komunikacija d.o.o., prisutnima se obratio Damir Obad. Predstavio je tim, tijek provedbe te konačno i rezultate cjelokupnog projekta. Opći cilj projekta bio je unaprijediti sigurnosti i efikasnosti unutarnje plovidbe na rijeci Savi u skladu s EU RIS Direktivom (2005/44/EC). Provedba cjelokupnog projekta je 15 mjeseci (26.8.2015. – 26.11.2016) te je g. Obad napomenuo kako je projekt u cjelosti proveden prema vremenskom planu i trenutno je u finalnom mjesecu provedbe. Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 2.675.375,00 HRK za usluge (RGO komunikacije d.o.o.) te 2.355.250,00 HRK za opremu (KONČAR-Elektronika i informatika d.d.). Rezultati projekta uključuju sljedeće:
Projekt je proveden kroz sljedeće tri faze:
Centralni segment sustava sastoji se od baze podataka o trupu plovila (Hull DB), AIS i VHF sustava te baze podataka RIS indeks-a objekata koji se nalaze na plovnom putu rijeke Save. Korisnici sustava su kapetanije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Carina te komercijalni korisnici, svi sa definiranim pravom pristupa podacima sukladno EU RIS Direktivi (2005/44/EC) i pratećim pravilnicima.
Potrebna oprema je instalirana na cjelokupnom plovnom dijelu rijeke Save u Hrvatskoj (od riječnog km 211 do riječnog km 594), a uključuje sljedeće:

Ostvarene rezultate projekta je u ime Nadzora (iC Consulenten GmbH)  potvrdio i g. Stošić. On je održao prezentaciju o izvršenom nadzoru isporuke i podrške Naručitelju projekta u odobravanju i preuzimanju usluga i opreme u skladu s načelima definiranima projektom. Zaključeno je kako je uspješnom implementacijom riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi postavljen je sigurnosni temelj rehabilitaciji plovnog puta rijeke Save, kao i nova stepenica razvoja RIS-a u Republici Hrvatskoj. Ovim projektom Hrvatska se aktivno uključuje u modernizaciju ključnih transportnih koridora u Europskoj Uniji te doprinosi europskoj politici značajnije uključenosti unutarnje plovidbe u transportu robe i ljudi.