Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Potpisan ugovor za financiranje II faze projekta Izgradnja zaobilaznice grada Vodica

Objava rezultata faziranog projekta iz OPKK 2014. – 2020.
 
Naziv korisnika: Hrvatske ceste d.o.o.
 
Naziv projekta: Izgradnja zaobilaznice grada Vodica – 2. faza, KK.07.1.1.02.0001
 
Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 52.964.460,52 HRK
 
Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 100%
 
Kratki opis projekta: Cilj projekta Izgradnja zaobilaznice grada Vodica je poboljšati regionalnu dostupnost grada Vodica i pristupačnost otoka Prvića,  te skratiti vrijeme putovanja te povećati sigurnost prometovanja za tranzitni i lokalni promet. Projektom će se izgraditi zaobilaznica duljine 5,14 km, te je podijeljen u dvije faze, odnosno sufinancira se iz dva operativna programa (Operativni program Promet 2007.-2013. i Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.).