Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Potpisan još jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava


 
Naziv korisnika: Hrvatske ceste d.o.o.
 
Naziv projekta: Analiza izvedivosti na prometnom pravcu čvor Sveta Helena – Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granica Republike Mađarske, KK.07.1.1.03.0001
 
Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 933.699,50 HRK
 
Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 85%
 
Kratki opis projekta: Svrha analize je provjera isplativosti te analiza tehničkih rješenja s ciljem odabira najpovoljnije varijante u svrhu poboljšanja cestovne infrastrukture na prometnom pravcu čvor Sveta Helena – Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granica Republike Mađarske. Analizirat će se prihvatljivost projekta sa socio-ekonomskog, tehničkog, financijsko-ekonomskog, teritorijalnog i ekološkog aspekta.