Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Operativni program Promet 2007-2013

Operativni program Promet (OPP) dokument je koji definira i usmjerava korištenje fondova Europske unije za razvoj prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Opći strateški cilj OPP-a razvoj je modernih prometnih mreža i povećanje dostupnosti regija, poticanje bolje integracije hrvatskih prometnih mreža unutar europske prometne mreže i to, poboljšanjem prometne infrastrukture u željezničkom i riječnom sektoru kroz razvoj prometnih mreža na TEN-T koridorima te kroz poboljšanje regionalnih veza. Jedan od ciljeva je i poticanje uravnoteženog razvoja prometnih mreža provođenjem mjera koje osiguravaju jednak omjer ulaganja u cestovni i druge prometne sektore, posebice željeznički sektor.

Operativni program Promet provodi se kroz četiri prioritetne osi:

Prioritetna os 1:
Modernizacija željezničkog sustava u Hrvatskoj i priprema projekata u prometnom sektoru. Cilj ove prioritetne osi je poboljšanje hrvatske željezničke mreže na TEN-T koridorima, regionalne i prigradske željezničke mreže te izrada potrebnih studija i priprema infrastrukturnih projekata za sljedeće programsko razdoblje.
 
Prioritetna os 2:
Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj. Cilj joj je poboljšanje hrvatskog sustava unutarnjih plovnih putova stvaranjem uvjeta za sigurnu i pouzdanu unutarnju plovidbu te usklađivanje s minimalnim plovidbenim zahtjevima, te poboljšanje lučke infrastrukture.

Prioritetna 3:
Tehnička pomoć kojoj je cilj pomoći operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom te jačanju kapaciteta upravljačkog tijela i drugih tijela uključenih u provedbu ovog operativnog programa i potencijalnih korisnika kao i priprema strateških dokumenata za područje prometa.

Prioritetna os 4:
Razvoj cesta i zračne luke koja za cilj ima prometna ulaganja u cestovni i zračni sektor gdje značajan doprinos može biti napravljen za regionalnu pristupačnost i povezanost; međunarodnu mobilnost i putovanja izvan i unutar Hrvatske, i konačno za projekte od regionalnog značaja koji imaju pozitivni utjecaj na gospodarski razvoj i održivost te zaštitu okoliša, krajolika i baštine Hrvatske.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2007. – 2013.
 
U provedbi je za OP Promet 2007.-2013. predviđeno ukupno 278.803.890 eura, od čega će se 236.983.305 eura financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 41.820.585,00 eura iz nacionalnih sredstava.

U okviru prioritetnih osi predviđeno je:
 
Prioritetnoj osi 1 - Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u sektoru prometa 129.405.848,00 eura

Prioritetnoj osi 2 - Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u RH: 3.771.998,00​ eura

Prioritetnoj osi 3 - Tehnička pomoć 9.278.032,00
 eura

Prioritetnoj osi 4 - Razvoj cesta i zračne luke 136.348.012,00
eura


Upravljačko tijelo odgovorno za provedbu OPP je Uprava za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koje obavlja i funkcije posredničkog tijela razine 1 za sve četiri prioritetne osi, te funkcije posredničkog tijela razine 2 za Prioritetnu os 1 i 4.

Posredničko tijelo razine 2 za prioritetne osi 2 i 3 je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Operativni program Promet 2007.-2013. možete preuzeti ovdje.