Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Operativni program 2014.–2020.

Iako će provedba postojećeg programa trajati do kraja 2016. godine, istovremeno je započela provedba novog Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“ (OPKK), kojim će upravljati Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, a sektor prometa razvijat će i upravljati projektima pod tematskim ciljem 7. - Povezanost i mobilnost.

S obzirom na to, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, koje će biti Posredničko tijelo OP-a za sektor prometa, radi intenzivne pripreme za nadolazeće programsko razdoblje, što na razini projekata znači da se pripremaju projekti svih prometnih sektora: željezničkog, cestovnog, pomorskog, riječnog i zračnog, ali se po prvi puta, sukladno strateškim ciljevima EU prometne politike, velika pažnja posvećuje razvojnim projektima iz segmenta gradsko-prigradskih, javnih i integriranih prometnih sustava.

U 2014.-2020. za prometne projekte na raspolaganju će biti 1,300 milijardi eura, od čega 400 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i nešto više od 900 milijuna eura iz Kohezijskog fonda.

400 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno je cestovnim projektima:
910 milijuna eura iz Kohezijskog fonda namijenjeno je:
Uz sektor prometa, Ministarstvo, pomorstva, prometa i infrastrukture, unutar OPKK-a obavlja funkciju i Posredničkog tijela (razine 1 i 2) za Prioritetnu os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije. Unutar te prioritetne osi nalazi se investicijski prioritet 2a - Daljnji razvoj širokopojasnog pristupa i iskorak prema mrežama velikih brzina i podrška prihvaćanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo, u kojem je  za provedbu projekata iz područja razvoja širokopojasnog pristupa, na raspolaganju 209.370.040,00 eura.

Sve dokumente za financijsko razdoblje 2014.-2020., uključujući SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (PRILOZI Sporazum o partnerstvu), Operativni program Konkurentnost i kohezija, kao i pripadajuće dokumente institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH, Komunikacijsku strategiju te ostale potrebne Upute za korisnike sredstava moguće je pronaći ovdje.

 
--OPKK, kao plansko-programski dokument, detaljnije opisuje i razrađuje aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (za razdoblje 2014.-2020. godine), a Vlada Republike Hrvatske i Europska komisija službeno su ga odobrile 12. prosinca 2014. godine.--