Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održano predstavljanje Priručnika za korištenje Instrumenta za povezivanje Europe i TENtec baze podataka

7. studenog 2016., Zagreb
 
U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u ponedjeljak, 7. studenog u Zagrebu je održano predstavljanje Priručnika za korištenje Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) i TENtec baze podataka.
 
Predstavljanju Priručnika su, uz predstavnike Ministarstva, kao koordinatora CEF-a u Hrvatskoj prisustvovali i brojni (potencijalni) korisnici sredstava i partneri iz prometnog sektora, kao što su predstavnici Lučkih uprava: Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Sisak te predstavnici Hrvatskih autocesta, HŽ Infrastrukture, Zračne luke Zadar, Međunarodne zračne luke Zagreb, Agencije za vodne putove, Hrvatske elektroprivrede i Grada Zagreba. Predstavljanju Priručnika također su prisustvovali i predstavnici tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Načelnica Sektora za upravljanje Operativnim programom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Martina Škvorc  u uvodnom je govoru pozdravila prisutne pojasnivši temeljnu razliku između Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) i CEF-a, kao novog instrumenta za razdoblje od 2014. do 2020. godine, namijenjenog ulaganju u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Obrazložila je i svrhu navedenog instrumenta u smislu jačanja i modernizacije trenutne mrežne infrastrukture na području Europske unije te optimiziranja integracije i povezivanja načina prijevoza s ciljem utvrđivanja uvjeta, načina i postupaka pružanja europske financijske potpore za trans-europske mreže kako bi financiranjem održivog i učinkovitog prijevoza potporu ostvarili projekti od zajedničkog interesa.

CEF koordinator u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Kristijan Ležaić pojasnio je kako je CEF instrument zasnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture iz kojeg države članice mogu financirati projekte na devet koridora osnovne transeuropske prometne mreže (TEN-T).
 
Osvrnuvši se na ostvarenja u sklopu zatvorenih CEF poziva, iznio je podatak da je na dva dosadašnja poziva odobreno ukupno 19 projekata, od čega njih 7 na prvom i 12 projekata na drugom pozivu u ukupnoj vrijednosti od oko 350 milijuna eura. Također je istaknuo kako je trenutno otvoren 3. CEF poziv (više informacija dostupno je na https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/2016-cef-synergy-call) pri čemu je u sektoru prometa naglasak stavljen na otklanjanje uskih grla i povezivanje karika koje nedostaju - osiguravanje održivih i efikasnih prometnih sustava na duži rok, unapređenje integracije i povezivanja različitih prometnih grana i povećanje interoperabilnosti.
 
Govoreći o postotku iskorištenosti CEF nacionalnih alokacija u Kohezijskim državama članicama EU, napomenuo je Hrvatska iskoristila 76,7% od dodijeljene alokacije, odnosno od 456 milijuna eura, a što Hrvatsku svrstava uz bok aktivnijih država članica u korištenju i uspostavi procedura CEF instrumenta. Ležaić je pri tome naglasio da je prijava i priprema projekata jedinstvena prilika za povlačenje sredstava iz nacionalne omotnice, naime da bi se iskoristile alokacije potrebno je prijavljivati i prethodno dobro pripremiti projekte.
 
Podsjetio je prisutne da Ministarstvo ne može biti uspješno bez korisnika te da je od iznimne važnosti kontinuirana suradnja i komunikacija između korisnika, Ministarstva, Izvršne Agencije za inovacije i mreže (INEA) i Europske Komisije. Stoga će se na uspostavi i jačanju suradnje između korisnika i Ministarstva u budućnosti ostvarivati napori temeljem odredbi Sporazuma i CEF priručnika obzirom da upravo zajedničko rješavanje problema i izazova u provedbi u konačnici rezultira i učinkovitom apsorpcijom sredstava, odnosno ostvarivanjem ciljeva i rezultata definiranih ugovorom.
                                                                                              
U dijelu izlaganja posvećenom predstavljanju Priručnika za CEF, Ležaić je objasnio da je uređivanje Priručnika na postojeći način dijelom uvjetovano brojnim prijašnjim, što pozitivnim, što negativnim iskustvima u provedbi, a sve u cilju konzistentnosti pristupa prema korisnicima i načinu rada u svrhu zaštite interesa hrvatskih i europskih poreznih obveznika te u nastojanju jačanja uloge države članice, lakše provedbe i bolje apsorpcije sredstava. Napomenuo je da su u Priručnik ugrađena iskustva iz pred pristupnih (IPA) i ESI fondova te utisci temeljem očekivanja i stavova DG MOVE-a (kao Opće uprave EK koja koordinira CEF-om), utiscima INEA-e o provedbi/ menadžmentu CEF-a na nacionalnoj razini, kao i iskustvu prikupljenom prilikom studijskih posjeta u drugim državama članicama - Sloveniji, Mađarskoj, Slovačkoj, Danskoj i Švedskoj.

Pravnu osnovu Priručnika za korištenje Instrumenta za povezivanje Europe prezentirao je voditelj Službe iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Neven Vajnaht, pojasnivši detaljnije ulogu i obveze korisnika u provedbi projekata u okviru CEF-a, kao i ulogu i obveze Ministarstva u koordinaciji instrumenata CEF u RH.

Uvodno je o projektu TENtec sustava govorila Ana Barišić iz Službe za planiranje, odabir i ugovaranje projekata Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a Darko Herak iz RGO komunikacija predstavio je TENtec sustav, odnosno Informacijski sustav za podršku TEN-T politike i metodologiju prikupljanja podataka. Herak je objasnio da dijelovi TENtec sustava obuhvaćaju kartu s prikazom GIS objekata, listu odsječaka i vježbe. Podsjetimo da se izuzetna važnost izgradnje mreže očituje u činjenici da se upravo tom bazom podataka o našoj prometnoj mreži koristi i Europska Komisija kod odlučivanja o dodjeli potpora različitim infrastrukturnim projektima u sektoru prometa. Detalje o TENtec-GIS bazi podataka i ulozi korisnika u njezinu kreiranju prezentirao je Igor Majstorović s Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

Događanje je završeno radionicama za korisnike koje su održali stručnjaci iz RGO komunikacije d.o.o. na kojima su korisnici saznali više o funkcioniranju TENtec sustava te načinu unosa podataka u isti.

Održane prezentacije dostupne su ovdje. (ZIP datoteka)