Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana završna svečanost projekta kojim je izrađeno idejno rješenje Nove luke Sisak

U srijedu, 20. studenog u Hotelu Antunović u Zagrebu održana je završna svečanost projekta Tehnička pomoć za Master Plan Nove luke Sisak, kojim se izradilo konačno Idejno rješenje infrastrukture nove Luke Sisak, kao budućeg logističkog centra lokalne i regionalne industrijske proizvodnje i trgovine te čvorišta riječnog prometa u široj zagrebačkoj regiji i unutar Sisačko-moslavačke županije.

„Cilj ovog projekta, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i provodi se u okviru Operativnog programa promet 2007 – 2013, razvoj je unutarnje plovidbe na plovnom putu rijeke Save te stvaranje uvjeta za ukupni gospodarski razvoj Sisačke regije i razvoj šireg Zagrebačkog industrijskog bazena.“ - rekla je u uvodnom govoru Dubravka Đurkan Horvat, voditeljica Službe za pripremu, praćenje i provedbu projekata iz Sektora za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao Upravljačkog tijela za Operativni program promet (OPP) 2007 – 2013, te dodala kako su ti ciljevi u skladu sa spomenutim Operativnim programom, Strategijom Razvitka Riječnog Prometa Republike Hrvatske (2008-2018) i Razvojnom Strategijom Sisačko-Moslavačke Županije.

Provedba projekta vrijednog 1,5 milijuna eura započela je u jesen prošle godine, a pri izradi rješenja lučke infrastrukture razmatrani su najbolji praktični primjeri riječnih luka zapadne Europe i ti su modeli prilagođeni nacionalnoj i regionalnoj prometnoj politici. Projektom su izrađene i studije izvedivosti i utjecaja na okoliš, analiza troškova i koristi, te priprema projektne aplikacije za financiranje iz sredstava Europske unije. Izrađene studije i konačno rješenje Nove luke Sisak na svečanosti su predstavili Manfred Seitz, voditelj konzultanata u ime tvrtke iC Consulenten GmbH i predstavnici tvrtki u konzorciju.

U procesu provedbe aktivno su sudjelovali: Lučka uprava Sisak kao krajnji korisnik projekta, Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) kao ugovorno tijelo, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kao Upravljačko tijelo za OPP 2007 - 2013, kroz koji se provodio projekt i Međunarodna Komisija za sliv rijeke Save kao pridruženi savjetnik promatrač.

U početnoj fazi provedbe sudjelovala je i Delegacija Europske Unije u Republici Hrvatskoj, stoga je svečanosti završetka projekta prisustvovala Mirella Rašić iz Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj koja je ovim putem naglasila kako je Europski Parlament okončao dugi period pregovora i donio odluku o financijskom okviru za razdoblje 2014 – 2020 i kako će procedure apliciranja prema sredstvima EU sada biti puno jednostavnije.

U ime ugovornog tijela ovog projekta uzvanicima se obratila Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica SAFU-a, koja je istaknula vrlo dobru suradnju Agencije, Lučke uprave Sisak i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. „ S Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture trenutno uspješno surađujemo na dvanaest projekata, a jedan od njih je i Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske koja će biti osnova za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova.“ , naglasila je Mikuš Žigman i dodala kako je sektor prometa sigurno jedan od značajnijih u povlačenju sredstava iz fondova EU, a jednako tako i u poticanju nacionalnog gospodarstva.

Zadovoljstvo projektom istaknuo je i Ivica Štefičić, ravnatelj Lučke uprave Sisak, krajnjeg korisnika projekta, te izrazio želju da se krene u pripremu aplikacije za sredstva iz EU, kako bi se mogli započeti daljnji koraci prema realizaciji projekta.

Uz ovaj, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, provodi još nekoliko projekta na unutarnjim plovnim putevima,a to su projekti Obnove i unaprjeđenja plovnog puta rijeke Save, Obnove luke Vukovar – Nova luka istok, izgradnje i rekonstrukcije Južne obale luke Osijek i terminala za prihvat opasnog tereta Luke Slavonski Brod.

Korištenjem fondova EU, Hrvatska će se brže i lakše približiti stupnju razvoja prometne infrastrukture na kojem se nalazi većina članica Europske unije. Omogućavanjem boljih veza s ostatkom EU, omogućit će se i razvoj nacionalnog gospodarstva, budući je odgovarajuća infrastruktura i razvijeni prometni sustav od posebnog značaja za uravnoteženi gospodarski razvoj svake države, pa tako i Hrvatske.

 
Galerija slika: