Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica za uspješniju provedbu projekata iz Operativnog programa Promet 2007.-2013.

U prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u petak, 29. svibnja održana je radionica za korisnike sredstava pod nazivom "Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Promet 2007.-2013., koju je Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU (Sektor za fondove EU) organizirala s ciljem upoznavanja korisnika, osobito novih potpisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, s procedurama i pravilima vezano za ugovore koji se financiraju u okviru navedenog programa.

Uz održavanje prezentacije važnih segmenata ugovora, predstavnici Sektora za fondove EU pokušali su korisnicima dati što više odgovora na pitanja, probleme i nejasnoće s kojima se susreću prilikom provedbe Ugovora.

Radionica je tako obuhvatila teme poput:
glavnih elemenata Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (glavni sudionici, opći i posebni uvjeti, razdoblje provedbe i prihvatljivosti troškova, posljedice nepoštovanja ugovornih obveza), obveza javne nabave (Plan nabave, Početni plan podnošenja Zahtijeva za nadoknadom sredstava, ex-ante i ex-post kontrola javne nabave) i to na prikazanim primjerima. Poseban naglasak stavljen je i na financijsko praćenje i obveze korisnika po Ugovoru, a što uključuje izradu Zahtjeva za nadoknadom sredstava – ZNS, izradu popratne dokumentacije uz ZNS, prihvatljivost troškova u okviru projektnog elementa „Upravljanje projektom i administracija“ i evidencije radnog vremena (time-sheetovi), te zahtjeva za informiranjem i vidljivosti projekata financiranih u okviru Operativnog programa promet.

Na radionicu su pozvani svi postojeći korisnici projekata, poput HŽ Infrastrukture, Hrvatskih cesta, Lučkih uprava, jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave, razvojnih agencija, zračnih luka i mnogi drugi, a sudjelovalo je njih više od 60.