Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica „Studija izvodljivosti-analiza troškova i koristi“ kao dio savjetovanja vezanom uz CEF

Zagreb, 28. ožujka 2017. godine
 
U utorak,  28. ožujka 2017. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu održana je druga radionica iz ciklusa radionica u sklopu Ugovora o nabavi usluge tehničke pomoći za razvoj, pripremu i provedbu projekata TEN-T osnovne mreže u Hrvatskoj – savjetovanje i pomoć u radu vezanom uz CEF (Instrument za povezivanje Europe) projekte, pod nazivom: Studija izvodljivosti-analiza troškova i koristi.

Radionici su prisustvovali zaposlenici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te predstavnici Hrvatskih cesta d.o.o., Autoceste Rijeka-Zagreb d.d., Hrvatskih autocesta d.o.o., HŽ Infrastrukture d.o.o., LNG Hrvatska d.o.o., Lučke uprave Rijeka, Lučke uprave Vukovar, Lučke uprave Split, Primorsko-goranske županije i Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.
 
U fokusu radionice bilo je razmatranje općih načela analize troškova i koristi s naglaskom na financijsku, ekonomsku i analizu rizika te na specifičnosti obzirom na CEF.
 
Tijekom radionice objašnjeni su koraci u provedbi analize troškova i koristi kroz prikaz elemenata cost-benefit analize (CBA) kao analitičkog alata koji se koristi za vrednovanje investicijskih odluka kako bi se procijenila dobrobit koja im se može pripisati u smislu doprinosa ciljevima kohezijske politike. Istaknuto je da su upravo takve studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi obavezan dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje projekata iz fondova EU, i to naročito infrastrukturnih projekata, a svrha im je odrediti je li projekt poželjan za ulaganje iz pozicije društvenog interesa.
 
Naglašeno je da CBA pruža ključnu podršku u procjeni doprinosa projekata ostvarenju ciljeva Europe 2020. kroz učinke koji mogu biti identificirani i kvantificirani upravo kroz CBA.
 
Učinci sukladni ciljevima Strategije Europa 2020. koji se kvantificiraju kroz CBA navedeni su kao: utjecaj na smanjenje siromaštva, doprinos višoj razini obrazovanja, odgovor na klimatske promjene u smislu mjera olakšanja i mjera adaptacije, doprinos inovacijskom cilju te učinak u smislu zapošljavanja obuhvaćenog projektom. Ovdje je istaknuto da sektor prometa prema navedenoj Strategiji očekuju investicije vezane uz prioritet održivog rasta i inicijativu za efikasno raspolaganje resursima.
 
Tijekom radionice preporučeno je korištenje smjernica Europske komisije za analizu troškova i koristi investicijskih projekata u programskom razdoblju 2014.-2020. koje sadrže podatke za olakšavanje izrade CBA uz ilustriranje uobičajenih principa i pravila.