Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica Specifičnosti pripreme projekata iz područja javnog prijevoza putnika

U Zagrebu, 16. prosinca 2015. godine


 

Uprava za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održala je u srijedu, 16. prosinca 2015. godine, radionicu za korisnike projekata na temu Specifičnosti pripreme projekata iz područja javnog prijevoza putnika.
Radionica, u kojoj je naglasak bio na državnim potporama u kontekstu prometnih projekata, osobito projekata usmjerenih na javni prijevoz putnika, okupila je više od 70 sudionika, predstavnika gradova i županija, razvojnih agencija i tvrtki koje obavljaju
 usluge javnog prijevoza putnika te sadašnjih korisnika projekata Operativnog programa Promet 2007.-2013.
Teme koje su obrađene na radionici odnosile su se na pravni okvir koji definira državne potpore u kontekstu projekata financiranih iz fondova Europske unije i propisa kojima takvi projekti podliježu, na usluge od općeg ekonomskog interesa u segmentu prometa, ugovore o uslugama o obavljanju javnog prijevoza i to u željezničkom, cestovnom, zračnom i pomorskom prometu. Sudionici radionice također su mogli čuti primjere relevantnih projekata financiranih iz fondova EU koje su predstavili stručnjaci JASPERS-a, zajedničke pomoći Europske unije.
Nakon zaključaka donesenih na radionici, korisnici i potencijalni korisnici projekata upoznati su s financiranjem projekata javnog prijevoza u Hrvatskoj iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., a što će biti moguće kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (2014. – 2020.) gdje se sektor prometa nalazi unutar unutar Prioritetne osi 7 -  Povezanost i mobilnost.
Pod Specifičnim ciljem 7ii2 za projekte u javnom gradskom i prigradskom te regionalnom prometu na raspolaganju će biti oko 170 milijuna eura koji će biti usmjereni za ispunjenje ciljeva, kao što su: povećanje kapaciteta i korištenja gradskog javnog prijevoza, uklanjanje uskih grla i povećanje upotrebe vrste prometa s nultom razinom emisija u gradskim i prigradskim područjima.
Neke od aktivnosti koje će biti prihvatljive za financiranje projekata su: razvoj infrastrukture za tvrtke javnog prijevoza usmjeren na provedbu energetski učinkovitih rješenja, razvoj infrastrukture i sustava parkiranja koje se nadovezuju na javni prijevoz, nabavu i osuvremenjivanje putničkog voznog parka s niskom emisijom CO2 za prijevoznike u javnom prijevozu, primjenu sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima (ITS) unutar gradskih područja, uvođenje sustava s jedinstvenom kartom i modernih sustava obavješćivanja putnika, izgradnju i poboljšanje biciklističkih putova i staza, probno uvođenje stanica za punjenje električnih automobila te ostale povezane male infrastrukture, uvođenje drugih rješenja čiste mobilnosti i inovativnih tehnologija ako se identificiraju prema planovima održive urbane mobilnosti i sl.