Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica o pripremi projekata iz sektora urbane i regionalne mobilnosti

Zagreb, 27.03.2015.
 
 U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u petak, 27. ožujka održana je radionica pod nazivom „Priprema projekata iz sektora urbane i regionalne mobilnosti“, koja je okupila oko stotinu sudionika, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave i razvojnih agencija.
Cilj radionice bio je upoznati ih s načinom pripreme projekata iz sektora urbane i regionalne mobilnosti i na taj način povećati kvalitetu pripreme projekata, omogućiti stvaranje strateškog temelja projektima na regionalnoj razini te potencijalne korisnike upoznati sa sadašnjim i budućim mogućnostima financiranja iz fondova Europske unije.
 
Podsjetimo, trenutni prioritet Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture upravo je sufinanciranje pripreme projekata, što prije svega podrazumijeva izradu tzv. Masterplanova (općih planova) prometnog razvoja / mobilnosti funkcionalne regije (ili više županija). Nastavno na to, Ministarstvo je nedavno provodilo natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava TR. 1.2.14 Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti – Operativni program „Promet“ 2007. – 2013., na temelju kojeg su potpisani ugovori s nekoliko lokalnih i regionalnih samouprava.
Neke od teme koje su se otvorile na radionici bile su: koje uvjete mora zadovoljavati projekt iz sektora prometa da bi mogao biti kandidat za sufinanciranje iz fondova EU, gdje se nalazi urbana i regionalna mobilnost u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine, a gdje u važećim Operativnim programima. Govora je bilo i o definiciji i značenju funkcionalnih regija u kontekstu urbane i regionalne mobilnosti, o dokumentima regionalne razine koje je potrebno izraditi u svrhu osiguranja strateške utemeljenosti projekata, o sadržaju Masterplana prometnog razvoja/mobilnosti regionalne razine, prometnom modelu i o tome što treba imati na umu pri izradi regionalnog prometnog modela.
 
Odgovore na ova pitanja sudionici su imali priliku čuti kroz prezentaciju koju je održala Petra Grgasović iz Sektora za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koja je ujedno i koordinator aktivnosti Ministarstva koje se odnose na urbanu mobilnost te predstavnica RH u Stručnoj skupini Europske komisije za urbanu mobilnost.
 
Nakon održana prezentacije sudionici su kroz panel raspravu mogli čuti dodatna pojašnjenja o procedurama zaštite okoliša i prirode obavezne pri izradi Masterplana, aktivnostima koje se mogu sufinancirati iz fondova Europske unije, o tome tko mogu biti korisnici i konačni primatelji sredstava iz fondova Europske unije te što je plan održive urbane mobilnosti.
                                  
Postizanje urbane i regionalne mobilnosti jedan je od najvažnijih ciljeva zemalja članica i Europske komisije pri kreiranju prometne politike Europske unije, a zahtjeva multidisciplinaran pristup i suradnju svih dionika. Kako je uspješan prijelaz prema održivijem obliku mobilnosti i dalje velik izazov gradovima i regijama širom Unije, lokalna i regionalna tijela trebaju potporu za rješavanje nepovoljnih gospodarskih, ekoloških i društvenih posljedica koje se povezuju s današnjim modelima gradske mobilnosti.
Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“ (2014. – 2020.) - unutar Tematskog cilja 07: Promicanje održivog transporta i eliminacije uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost, Investicijski prioritet 7ii - omogućeno je EU sufinanciranje izrade strateških dokumenata i projektne dokumentacije, ali i sama provedba projekata održive urbane i regionalne mobilnosti.


Prezentaciju održanu na radionici možete preuzeti ovdje, kao i program događanja.