Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica o državnim potporama u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, točnije u Upravi za EU fondove održana je dvodnevna radionica koja je obrađivala kompleksnu problematiku pravila o državnim potporama sukladno propisima i uputama od strane institucija EU.
Predavač mr. sc. Olgica Spevec je sudionike radionice upoznala s osnovnim pojmovima vezanim uz pravila o državnim potporama, uključujući  kriterije koji definiraju pojam državne potpore, dopuštenim izuzećima od načelne zabrane dodjele državnih potpora i temeljnim odrednicama relevantnih propisa koji uređuju ta izuzeća uključujući djelatnost prometa.
Naglasak radionice je bio na pravilima koja definiraju uvjete za dodjelu državnih potpora sektoru prometa, uključujući i posebnosti koje proizlaze iz primjene članka 93. UFEU, kao i na pravilima koja vrijede na području državnih potpora u odnosu na javno financiranje prometne i druge infrastrukture te najavi i sadržaju izmjena propisa koje se uskoro očekuju na ovom području, osobito u slučaju lučke infrastrukture. Radionica je obuhvatila i primjenu državnih potpora vezano uz korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, osobito iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.