Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica na temu zaštite okoliša u sklopu savjetovanja vezanom uz CEF

Zagreb, 27. ožujka 2017.
 
U ponedjeljak 27. ožujka 2017. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu održana je radionica na temu zaštite okoliša kao prva
iz ciklusa radionica u sklopu Ugovora o nabavi usluge tehničke pomoći za razvoj, pripremu i provedbu projekata TEN-T osnovne mreže u Hrvatskoj – savjetovanje
i pomoć u radu vezanom uz CEF (Instrument za povezivanje Europe) projekte.

Radionici su prisustvovali zaposlenici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te predstavnici Hrvatskih cesta d.o.o., Autoceste Rijeka-Zagreb d.d., Butan plina d.o.o., Hrvatskih autocesta d.o.o., Hrvatskih autocesta-održavanje i naplata cestarine d.o.o., HŽ Infrastrukture d.o.o., Lučke uprave Rijeka i Primorsko-goranske županije.
 
U uvodnom  je dijelu  bilo riječi o CEF-u kao novom instrumentu EU za razdoblje od 2014. do 2020. godine namijenjenom ulaganju u infrastrukturne prioritete EU u području prometa, energetike i digitalne tehnologije, osmišljenom u svrhu jačanja i modernizacije trenutne mrežne infrastrukture na cjelokupnom njezinom području te sa svrhom utvrđivanja uvjeta načina i postupaka pružanja europske financijske potpore za transeuropske mreže kako bi potporu dobili projekti od zajedničkog interesa za sve države članice. Drugi zadatak CEF-a  je pridonijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova za 20% odnosno povećanju energetske učinkovitosti za 20% te podizanju udjela obnovljivih izvora energije za 20%  do 2020. godine.
 
U nastavku radionice prezentiran je zakonodavni okvir RH te direktive EU iz područja zaštite okoliša i prirode prenesene u nacionalno zakonodavstvo. Rastumačene su definicije i postupci procjene utjecaja na okoliš (PUO) i Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) kao i ključne razlike između dva postupka. Također su objašnjene specifičnosti u provedbi postupaka procjene utjecaja na okoliš u Hrvatskoj pri čemu je ukazano na moguće probleme kao i raspoloživa rješenja za iste. U dijelu radionice koji se odnosio na Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama prezentirani su najvažniji naglasci iz relevantne nacionalne i EU Strategije.