Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica na temu korištenja priručnika o Analizi troškova i koristi (CBA) za projekte prometnica i željeznica

U Zagrebu, 06. svibnja 2016. godine
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za fondove EU, izradila je Priručnik o Analizi troškova i koristi (CBA) za projekte prometnica i željeznica te je 6. svibnja 2016. godine održana radionica za korisnike projekata financiranih iz fondova EU kroz Operativni program Promet 2007.-2013. na kojoj je priručnik prezentiran.

Cilj radionice, koja je okupila sedamdesetak korisnika projekata, bio je upoznati korisnike s novo izrađenim priručnikom, pružiti generalan opis postupaka za izradu analize troškovi i koristi, uključujući postupke identifikacije projekata, izrade financijske i društveno-ekonomske analize  te procjene rizika.

Također, korisnici su dobili pregled raznih podataka specifičnih za projekte prometnica i željeznica u Hrvatskoj, uključujući generalne podatke za troškove te opis metodologije za procjenu rezultata projekata, uključujući uštede na vremenu putovanja, promjene u rizicima nesreća.

Svrha priručnika je dodatno razraditi metodologiju i ključne parametre koji se koriste pri izradi analize troškova i koristi te će  primjena tehnika predstavljenih u priručniku pomoći će pri odabiru optimalnog rješenja koje će pružiti društveno-ekonomske koristi, kao i povećavanje vjerojatnosti osiguravanja povlačenja sredstava iz fondova EU.

Budući da je prezentacija sadržavala i primjere dobre prakse za projekte cesta i željeznica, kao i korištenje analize troškova i koristi u prometnom modelu, korisnici su prepoznali važnost radionice čemu svjedoči i velik odaziv.

Podsjetimo, trenutno su iz fondova EU u provedbi 62 ugovora, odnosno projekta financirana kroz Operativni program Promet 2007.-2013., a riječ je o infrastrukturnim radovima te izradi dokumentacije u svim prometnim sektorima, a većina je iz prometnog i željezničkog sektora pa su tako bili prisutni i korisnici tih projekata, koje čine predstavnici tvrtki Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, HŽ Infrastruktura, te predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave i uprave, gradova i županija te županijskih uprava za ceste.
Link na priručnik:
Priručnik za CBA analizu