Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana prezentacija rezultata evaluacije Operativnog programa Promet 2007.-2013.

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture 15.04.2016. predstavljeno je Izvješće Tematske institucionalne evaluacije Operativnog programa Promet 2007. - 2013., provedene u okviru projekta „Tehnička revizija i evaluacija Operativnog programa Promet 2007. – 2013.“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj .

„Vjerujem da će nam svima biti korisno čuti rezultate evaluacije, vidjeti koliko smo učinkoviti bili, mi sami, ali i korisnici. Rezultati ove evaluacije se možda neće svidjeti svima, ali ovdje smo kako bismo  učilli iz svojih pogrešaka i zajedno izvukli pouku te bili što učinkovitiji u razdoblju 2014.-2020.“, rekao je u svom pozdravnom govoru zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Luko Vuletić.

U okviru projeka u  vrijednosti gotovo milijun kuna  kojeg je  provodila konzultantska kuća  Ernst & Young Savjetovanje, provedene su  dvije evaluacije  i to Evaluacija u tijeku o napretku u implementaciji Operativnog programa Promet 2007.-2013. te Tematska institucionalna evaluacija o učinkovitosti upravljačkih struktura, kapaciteta korisnika i procedura za implementaciju Operativnog programa Promet 2007.-2013.

Specifični ciljevi Tematske institucionalne evaluacije bili su ocijeniti učinkovitost upravljačkih struktura i korisnika Operativnog programa Promet u smislu njihove izvedbe i kapaciteta, organizacijskog sustava i tehničke produktivnosti, ocijeniti učinkovitost aktivnosti koje se provode, definirati i analizirati postignute rezultate te utvrditi kritična područja i uska grla.

U 9 mjeseci  trajanja projekta kroz intervjue, fokus grupe, upitnike, stručne radionice,  samoprecjne djelatnika, analizu dokomentacije,  jaza te kompetencija  na razini evaluacije analizirana su sljedeća područja: učinkovitost i djelotvornost procedura u upravljanju projektima i implementaciji Operativnog programa Promet, administrativni i tehnički kapaciteti tijela u sustavu i korisnika, analiza postignutih rezultata u odnosu na potrebe/planove s ciljem utvrđivanja kritičnih područja/slabosti, potencijalnih prijetnji i uskih grla, učinkovitost  projekata, organizacijske strukture korisnika te suradnja unutar upravljačke strukture Operativnog programa s korisnicima.
 
„Želim vam zahvaliti još jednom što ste prepoznali koliko je ovo važno i odazvali se danas, a na nama i na vama  da što prije zajedno implementiramo preporuke iz ove evaluacije kako bismo potrošili  preostala sredstva dodijeljena u razdoblju za 2007.-2013. i uzeli što više bespovratnih sredstava iz fondova EU u razdoblju koje je pred nama.“, naglasio je pomoćnik ministra.  
Podsjetimo, Hrvatska na raspolaganju ima sredstva iz Europskih strukturnih investicijskih fondova koji znatnu financijsku potporu pružaju modernizaciji hrvatske prometne infrastrukture i to stvaranjem prometne mreže koja učinkovito koristi resurse u svim prometnim sektorima te nadopunjavanjem prometne povezanosti, što se osobito odnosi na prekograničnu  povezanost. Projekti obnove željezničkih pruga, cestovne mreže, riječnih te zračnih luka i projektne dokumentacije, koje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provodi kroz Operativni program Promet 2007.-2013. sufinanciraju se upravo iz Europskog fonda za regionalni razvoj u kojem nam je na raspolaganju 278 milijuna eura, a iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 1,3 milijardi eura.Prilozi:
Izvješće Tematska institucionalna evaluacija
Izvješće Evaluacija u tijeku