Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održan šesti sastanak Odbora za praćenje Operativnog programa Promet 2007. - 2013.

Šesti sastanak Odbora za praćenje Operativnog programa Promet 2007. – 2013. održan je u utorak, 17. svibnja 2016. u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.
Osim predsjedavatelja, pomoćnika ministra Marija Klementa  i Sandrine de Buggenoms, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije, sastanak su vodile načelnica Sektora za upravljanje Operativnim programom Martina Škvorc i načelnica Sektora za potporu i provedbu projekata Petra Grgasović.
Na sastanku je predstavljen status provedbe Operativnog programa Promet od rujna 2015. do travnja 2016.

Uz članove uprave za EU fondove te Europske komisije, na sastanku su sudjelovali i predstavnici Europske investicijske banke, te predstavnici JASPERS tima, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministrastva financija, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU kao posredničkog tijela razine 2, te predstavnici Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Sastanak je započet predstavljanjem organizacijske strukture Uprave za EU fondove te predstavljanjem rezultata i statusa provedbe Prioritetnih osi unutar Operativnog programa Promet. Od posljednjeg sastanka Odbora za praćenje koji je održan u studenom 2015. godine potpisano je pet ugovora sveukupne vrijednosti od 17.403.234,34 eura.

Korisnici EU fondova koji su sudjelovali na sastanku, predstavili su rezultate svojih projekata, pa su tako predstavnici Hrvatskih željeznica pokazali napredak projekta Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka dionice Dugo Selo- Križevci te Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno. Također, najavili su projekte koji se planiraju realizirati u skorijoj budućnosti, a to su Nadogradnja i izgradnja drugog kolosijeka na željezničkoj pruzi Križevci - Koprivnica - državna granica, Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok te Nadogradnja i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar.

Hrvatske ceste su predstavile postignute ciljeve u izgradnji mosta kopno-otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama dok su predstavnici Hrvatskih Autocesta predstavili dovršetak projekta "Ulaz u Ploče" - Rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i grad Ploče.
Predstavnici Zračne luke Dubrovnik su predstavili napredak na radovima na Zračnoj luci Dubrovnik.

Predstavnici Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) su predstavili Godišnje kontrolno izvješće za 2015. godinu., a načelnica sektora Petra Grgasović predstavila je ključne probleme i ukazala na daljnje aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se ti problemi uklonili.

U Odboru za praćenje imenovani su novi članovi g. Mario Šiljeg, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, g. Dragan Jelić, pomoćnik ministra regionalnoga razvoja i fondova EU, g. Milan Rezo, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja, g. Marko Žabojec, načelnik sektora u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, te gđa Katja Veneti, voditeljica odjela u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pomoćnik ministra za fondove EU Marijo Klement zaključio je sastanak te najavio sljedeći u redovnom terminu, krajem listopada 2016. godine.