Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održan sastanak s predstavnicima Udruge javnih gradskih prijevoznika

U četvrtak, 6. travnja 2017. godine u prostorijama Uprave za fondove EU Ministarstva mora, prometa infrastrukture u Zagrebu održan je sastanak s predstavnicima Udruge javnih gradskih prijevoznika Osijeka, Pule, Rijeke, Splita, Zadra i Zagreba.
 Sastanak je održan na temu mogućnosti financiranja obnove voznog parka, odnosno autobusa zamjenom ili nabavom novih vozila za potrebe javnog gradskog prijevoza s ciljem povećanja broja putnika u javnom prijevozu u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, prioritetne osi 7, specifičnog cilja 7ii2.

Uvodno se prisutnima obratio pomoćnik ministra Josip Bilaver i u svom je obraćanju naveo preduvjete koje gradovi trebaju ispuniti kako bi sufinanciranje u ovom kontekstu bilo moguće.
 Voditelj Službe za potporu projektima Ministarstva Damir Šoštarić detaljnije je obrazložio ispunjavanje potrebnih preduvjeta putem prezentacije tijekom koje su istaknuti sljedeći glavni preduvjeti koje je potrebno ispuniti:
- evidentno uporište projekta treba biti u strateškim dokumentima više razine-strategije i strateškim dokumentima niže razine (npr. Masterplan)
- projekt treba biti u skladu  sa ciljevima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“,
- potrebno je imati Ugovor o pružanju javnih usluga između prijevoznika i grada u skladu sa direktivom EU 1370/2007,
- prijevoznik treba posjedovati važeću Studiju opravdanosti kojom se dokazuje potreba za investicijama.
 
U nastavku sastanka predstavnici gradskih prijevoznika su ukratko iskazali svoje potrebe vezano za temu.
 
Na kraju je zaključeno da bi se, u slučaju ispunjenja svih zadanih preduvjeta s ciljem proširenja i/ili obnove voznog parka za potrebe javnog gradskog prijevoza, iz fondova EU moglo sufinancirati 85% prihvatljivih troškova projekta, a preostalih 15% sredstava financiralo bi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, što bi u konačnici značilo 100% sufinanciranja za potrebe voznog parka javnih prijevoznika.