Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održan sastanak na temu prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske te prometnog razvoja dviju susjednih zemalja

Zagreb, 26. veljače 2016.
 
U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u petak, 26. veljače 2016. godine održan je sastanak na temu povezivanja Hrvatske i Mađarske na više razina, a poseban naglasak stavljen je na prekograničnu suradnju s Mađarskom te prometni i regionalni razvoj dviju susjednih zemalja.
 Pomoćnik ministra za fondove EU Luko Vuletić i susreo se s Peterom Kiss- Parciu i Kingom Endresz iz Uprave za prekograničnu gospodarsku suradnju Mađarskog Ministarstva vanjskih poslova i trgovine, nastavno na ranije održan sastanak na temu studije izvodljivosti o zajedničkom prometno- ekonomskom razvoju i funkcionalnoj analizi na području hrvatsko- mađarske granice.
 Budući je jedna od tema bila i prekogranična suradnja dviju susjednih zemalja sastanku su nazočili i pomoćnica ministra regionalnoga razvoja i fondova EU Marija Vučković te Ivana Živković i Biljana Žicić iz Službe za prekograničnu suradnju Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
U kontekstu prometnog razvoja zaključeno je kako će se posebno raditi na međusobnoj suradnji na izradi studija koje obuhvaćaju područja uz hrvatsko-mađarsku granicu jer, podsjetimo, Hrvatska trenutno izrađuje Masterplanove, odnosno planove regionalnog razvoja dijelova funkcionalnih regija koje ne podrazumijevaju niti prejudiciraju administrativna područja, već predstavljaju logičnu prometnu cjelinu koja prometno gravitira razvijenom gradskom području. Tako se primjerice iz fondova EU trenutno financiraju Masterplan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije (dio funkcionalne regije Istočna Hrvatska), a koja prometno gravitira prema Mađarskoj te Master plana integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području Sjeverne Hrvatske, koji obuhvaća područja Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.
 Osim o suradnji i usklađivanju u izradi prometnih strateških dokumenata , govora je bilo i o koridoru Vc iznimno važnom u prometnom smislu, revitalizaciji željezničke pruge Rijeka – Budimpešta te izradi studije utjecaja na okoliš. Na svemu navedenom bit će potrebna dobra komunikacija s ciljem pronalazaka zajedničkih stajališta, postavljanja prioriteta i liste mjera koje će se primjenjivati na obje strane, kao i vrste i načina financiranja jer koordinirani pristup omogućuje i povlačenje većih investicija.
 Zaključeno je i kako trenutno nema kontradikcija između Nacionalnog prometnog modela Hrvatske i Mađarske, a povećat će se suradnja i razmjena iskustva u izradi i usklađivanju strategija prometnog razvoja obiju zemalja.
 
Također je dogovoreno da će se razmijeniti dokumentacija obje države u kojoj je opisana međusobna suradnja, a postojeće i izrađene Studije koje obuhvaćaju prekogranična područja će se razmijeniti kako bi se uskladili dokumenti i ubrzao sam proces izrade.

Na sastanku, na kojem su razmijenjena iskustva Mađarske i Hrvatske i otvorena brojna pitanja vezana uz regionalni i prometni razvoj dviju susjednih zemalja, sudjelovala je i načelnica Sektora za upravljanje Operativnim programom Martina Škvorc te Lothar Zeller i Rafael Alcayde iz JASPERS-a, zajedničke pomoći Europske komisije, koji pomažu objema državama na razvoju projekata i spomenute dokumentacije, a čiji će uvid u spomenuto uvelike doprinijeti razvoju kvalitetnih dokumenata, kao preduvjeta za financiranje projekata iz fondova EU.