Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održan sastanak i radionica o pripremi i provedbi projekata u regiji Sjeverna Dalmacija

Šibenik, 11. travnja 2016.

U Šibeniku je u ponedjeljak 11. travnja 2016. godine održan sastanak i radionica na temu pripreme i provedbe projekata regionalne i urbane mobilnosti u regiji Sjeverna Dalmacija, na kojoj su sudjelovali predstavnici Splitsko – dalmatinske i Šibensko – kninske županije te Grada Splita, Grada Šibenika, Grada Zadra i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.
Cilj je bio raspraviti o rezultatima Nacionalnog prometnog modela i identifikaciji obuhvata funkcionalnih regija te o načinu na koji će se pripremati projekti iz sektora urbane i regionalne mobilnosti, kako bi povećali kvalitetu pripreme projekata i omogućili stvaranje strateškog temelja projektima na regionalnoj razini.

Osim toga,  govora je bilo i o važnosti i namjeni prometnih Masterplanova funkcionalnih regija, koji se trenutno financiraju iz Operativnog programa Promet 2007.-2013., kao  i mogućnostima financiranja provedbe Masterplanom identificiranih mjera (projekata) iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.).
Grad Šibenik ovom je prilikom prezentirao napredak i iskustvo pri izradi svog prometnog Masterplana trenutno sufinanciranog iz Operativnog programa Promet 2007.-2013., a riječ je o Ugovoru za izradu Intermodalnog urbanog ekološkog sustava javnog prijevoza autobusima i brodovima – UrbEco.

Ovaj Ugovor, potpisan 20.05.2015. godine vrijedan je 1.031.608,00 kuna, a cilj mu je uspostava intermodalnog autobusnog i brodskog javnog gradskog prijevoza temeljenog na inovativnim i ekološkim rješenjima. Kroz projekte koji će proizlaziti iz ovog masterplana Šibenik će rješavati probleme javnog gradskog prijevoza i okolice, koji čine neadekvatna infrastruktura, zastarjeli prometni model i loša organizacija prometa te zastarjela prometna sredstva.

Na sastanku i radionici bilo je govora i o daljnjim aktivnostima, odnosno, planiranom Pozivu Uprave za fondove EU (Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture) za dostavu projektnih prijedloga kojim će se sufinancirati izrada Masterplanova funkcionalnih regija s pripadajućim strateškim procjenama utjecaja na okoliš.