Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održan okrugli stol o planiranju održive mobilnosti u gradovima

Okrugli stol o planiranju održive mobilnosti u gradovima održan je u četvrtak 13. travnja 2017. s početkom u 11:00 sati u prostoru HKD Napredak u Bogovićevoj ulici u Zagrebu.
 
Pozdravnim govorom prisutnima se obratila Nikolina Brnjac, državna tajnica za promet iz  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Između ostalih sudionika, o argumentima za  Masterplanove prometnih funkcionalnih regija kao osnovi ili zamjeni za SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans), na primjeru Hrvatske govorio je Damir Šoštarić iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 
Objašnjavajući razliku između “prometnog Masterplana ” tj. funkcionalne regije i SUMP-a, Šoštarić je pojasnio da se prije svega radi o strateškim dokumentima koji se temelje na stvarnim potrebama identificiranima u postupku analize postojećeg stanja na području funkcionalne regije, a na temelju prometnog modela, ukoliko je primjenjivo.
 
Također je obrazložio da su funkcionalne regije zapravo regije s visokom razinom prometne interakcije te se ne podudaraju s administrativnim jedinicama ili granicama Republike Hrvatske. Naime, inicijalno su određene temeljem ključnih karakteristika regija, utvrđujući zone koje se u nekim slučajevima preklapaju. SUMP je pri tome definiran kao Plan održive urbane mobilnosti.
 
Tijekom okruglog stola otvorena su brojna pitanja o planiranju održive mobilnosti. Zaključeno je kako su javna, gradska i prigradska mobilnost u fokusu prometne politike Europske komisije te zajedno s planiranjem održivog i okolišno prihvatljivog prometa koji će biti na usluzi svojim korisnicima predstavljaju zadaću svih zemalja članica EU koje slijede trendove europskih prometnih politika.