Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održan CEF (Instrument za povezivanje Europe) info dan

Zagreb, 2. prosinca 2016.

U organizaciji Uprave za fondove EU, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u dvorani Ministarstva financija u Zagrebu, 2. prosinca 2016. održan je CEF (Instrument za povezivanje Europe) info dan.
 
Uvodno se okupljenima obratio Kristijan Ležaić, CEF koordinator i voditelj Službe u Upravi za EU fondove Ministarstva mora, prometa i infrastrukture naglasivši kako u EU postoji potreba za dobrim projektima. Podsjetio je da Hrvatska nije potrošila nacionalnu alokaciju te da još ima na raspolaganju 105 mil. eura, a primarna je zadaća iskoristiti preostala sredstva kroz 3. poziv. Od naročite je važnosti imati unaprijed spremljene projekte  i prije poziva u čemu je Hrvatska do sada bila poprilično uspješna. Iskoristivši 76,7% od svoje nacionalne alokacije Hrvatska se pokazala kao proaktivna država članica u pristupu i korištenju sredstava CEF-a. Napomenuo je da iako iznosi raspoloživi za prometni sektor nisu dovoljni, EU vodi računa o pružanju potpore željeznicama koje predstavljaju oblik čistog prijevoza te su stoga dobile najviše sredstava te je najviše projekata izrađeno upravo iz sektora željeznica.
 
U nastavku događanja Ležaić je prezentirao rezultate evaluacije i odabranih projekata u RH u okviru 2. CEF poziva iz sektora prometa. Naveo je podatak o 17 prijavljenih prihvatljivih projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 680 milijuna eura u okviru drugog poziva. U zadanom roku za prijavu projektnih prijedoga do 16. veljače 2016. godine, ukupna vrijednost hrvatskog dijela projekata financiranih iz kohezijskog dijela iznosila je 518,2 milijuna eura. Sukladno rezultatima evaluacije 2. poziva koji su objavljeni 8. srpnja 2016. godine, za sufinanciranje iz CEF-a  odobreno je 12 projekata u ukupnom iznosu od 306,9 milijuna eura, pri čemu je od 12 odobrenih projektnih prijava - 6 nacionalnih i 6 multinacionalnih projektnih prijedloga. Također je naglasio  da bi se kroz prijave na 3. poziv kao i putem dodatnih mogućnosti kroz CEF – Synergy, Blending i TA trebalo težiti potpunoj iskoristivosti nacionalne alokacije.

U pregledu obveza potencijalnih korisnika prilikom prijave na CEF poziv u svrhu dobivanja suglasnosti Ministarstva, Ležaić je istaknuo da Korisnik priprema projektni prijedlog sukladno zahtjevima pojedinog CEF poziva od strane INEA-e (Innovation and Networks Executive Agency) te CEF priručnika. Podsjetio je da su detaljne upute za izradu projektnog prijedloga propisane u posebnom vodiču (Guide for Applicants), koji se redovno ažurira za svaki pojedini poziv, a suglasnost na projektne prijedloge izdaje se sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 1316/2013.
 
Prema člancima 9 i 22 Uredbe (EU) br. 1316/2013 o CEF-u obveza Republike Hrvatske je davanje suglasnosti za projektne prijedloge, provođenje tehničkog i financijskog nadzora mjera, te potvrđivanje da su izdaci nastali u okviru projekata ili njihovih dijelova plaćeni, odnosno da je plaćanje izvršeno u skladu s relevantnim pravilima. Također RH svake godine obavještava Komisiju o napretku koji je ostvaren tijekom provedbe projekata od zajedničkog interesa i ulaganja u tu svrhu, uključujući iznos potpore koja se koristila za postizanje ciljeva u vezi s klimatskim promjenama. Kako bi bi eventualno ostvarila suglasnost za projektni prijedlog, potencijalni prijavitelj projekta dužan je dostaviti potrebne informacije i dokumente Upravi za EU fondove pri MMPI-u (tj. kontakt osobi: kristijan.lezaic@mppi.hr).
 
Što se tiče pomoći prilikom prijave na poziv, u fazi pripreme projektne prijave, Ministarstvo može prijaviteljima pružati tehničku pomoć JASPERS tima, a u određenim slučajevima i druge vrste tehničke pomoći ugovorene od strane Ministarstva, pri čemu Ministarstvo odlučuje kojim će projektima biti omogućeno korištenje asistencije JASPERS stručnjaka.

Eleni Constantinidou, u svojstvu predstavnice INEA-e, u svojoj je prezentaciji istaknula da će se pri odabiru projekata u okviru 3. Poziva uzimati u obzir krajnja korist projekata, odnosno njihova dodana vrijednost, koju će u konačnici proizvesti za stanovnišvo te da će prednost svakako imati zreli projekti spremni za provedbu, što međutim ne isključuje prijavu projekata na nešto nižoj razini pripremljenosti. Constantinidou je, nadalje, u svom izlaganju podsjetila na tri prioritetna cilja glede financiranja, koji obuhvaćaju: uklanjanje uskih grla, ulaganje u održiv i učinkovit transport te poboljšanje povezanosti i interoperabilnost. U osvrtu na tehničke detalje pri ispunjavanju prijavnog obrasca naglasila je nužnost elaboriranja tvrdnji o važnosti projekta s konkretnim detaljima i bez odviše apstrakcije.

Maja Hranilović, direktorica Ecorys Hrvatska d.o.o. predstavila je osmomjesečni projekt konzorcija IGH Energija i Ecorys Hrvatska d.o.o. koji je započeo 29. studenoga 2016.godine. Osnovni cilj je pružanje podrške Ministarstvu i korisnicima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF-a) u pripremi, strukturiranju i uspješnoj provedbi TEN-T projekata u RH, obzirom da instrument podliježe zasebnim pravilima vezanim uz pripremu projekata i posebice za dodjelu sredstava, koja se u razlikuju od onih za ESI fondove. Hranilović je napomenula da će u sklopu projekta biti održana dva osnovna skupa aktivnosti koji će podrazumijevati treninge i izobrazbu zaposlenika Ministarstva i korisnika CEF projekata (strukturiranje projekta, FS i CBA, utjecaj na okoliš, priprema i provedba nabave, tržišno natjecanje i državne potpore, horizontalne politike EU, upravljanje provedbom, upravljanje rizicima, priprema dokumentacije sukladno pravilima CEF, i dr.) kao i  savjetovanje te podršku u radu vezano uz pripremu i provedbu CEF projekata (zaliha projekata, podrška korisnicima u prijavi i provedbi, korištenje IFI, financijskom upravljanju, i dr.).
                                                                                                                                                                                       
Održane prezentacije dostupne su ovdje(zip datoteka)
Popis kontakt osoba koje su od strane uprava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture imenovane kao dio radne skupine za CEF dostupan je ovdje.