Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održan 7. Sastanak Odbora za praćenje Operativnog programa Promet 2007.-2013.

U utorak, 22. studenog 2016. u Zagrebu je održan sedmi sastanak Odbora za praćenje Operativnog programa Promet 2007.-2013. pod predsjedanjem pomoćnika ministra mora, prometa i infrastrukture Marija Klementa. Ispred Europske Komisije, iz Opće uprave za regionalnu politiku sastanku su prisustvovale Sandrine de Buggenoms i Sabine Germe.
 
Na sastanku su također bili prisutni predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstva financija, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,  Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU i Hrvatske gospodarske komore. Od korisnika projekata sastanku su nazočili predstavnici HŽ Infrastrukture, Hrvatskih cesta, Agencije za unutarnje vodne putove, Zračne luke Dubrovnik i grada Šibenika, te predstavnici nevladinog sektora iz Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske te predstavnik Zelene akcije Hrvatske.

Na ovom, posljednjem, sastanku Odbora za praćenje Operativnog programa Promet 2007.-2013. predstavnicima Europske komisije, korisnicima, partnerima u provedbi i ostalim sudionicima sastanka predstavljeni su rezultati  i status provedbe Operativnog programa Promet u razdoblju od 01. travnja do 30. rujna 2016. godine.

Status provedbe Operativnog programa Promet, u naznačenom periodu, prezentirala je Martina Škvorc, načelnica Sektora za upravljanje Operativnim programom, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Pregled aktivnosti vezanih uz postupke na nepravilnostima i status provedbe Prioritetne osi 1 dao je Sven Jesenković, načelnik Sektora za potporu i provedbu projekata u Upravi za fondove EU. Ana Matijašević, v.d. Voditeljice Službe za praćenje provedbe Operativnog programa i potporu sustava predstavila je nalaze evaluacije za operativni program te sažetak poduzetih aktivnosti vezanih za komunikacijski akcijski plan. Damir Šoštarić, voditelj Službe za potporu projektima predstavio je status izrade Strategije, a Tomislav Hodak, voditelj odjela za pripremu, odabir i ugovaranje projekata Ministarstva dao je kratki osvrt na status Prioritetne osi 3. 

Napredak u radovima na projektu Most kopno – Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama prezentirao je Boris Majić iz Hrvatskih cesta. Rekonstrukciju i izgradnju drugog kolosijeka na pruzi Dugo Selo – Križevci predstavio je Tihomir Lažeta iz HŽ Infrastruktura, a izgradnju nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno s ciljem povezivanja grada Bjelovara i bjelovarskog područja s gradom Zagrebom, Hrvoje Milas.

Ravnatelj Agencije za unutarnje vodne putove Zrinko Zvocak prezentirao je upravo završeni projekt pune provedbe riječnih informacijskih servisa na plovnom putu rijeke Save čiji je opći cilj poboljšanje sigurnosti i učinkovitosti unutarnje plovidbe na rijeci Savi u skladu s Direktivom EU RIS (2005/44/ EZ). Matija Bumbak iz grada Šibenika održao je prezentaciju o izradi Masterplana Grada Šibenika i uspostavi intermodalnog javnog prijevoza autobusom i brodom utemeljenog na inovativnim i ekološkim rješenjima. Direktor zračne luke Dubrovnik Roko Tolić predstavio je napredak u provedbi projekta razvoja Zračne luke Dubrovnik s primarnim ciljem izlaska iz prometne izoliranosti uz rješavanje pitanja putničkog kapaciteta zračne luke, uspostavi novih sustava prtljage i poboljšanja sigurnosti, tehničkih i operativnih standarda kao i učinkovitosti zračne luke što će dugoročno biti dobra priprema za uspostavu schengenske granice.
 
Pomoćnik ministra mora prometa i infrastrukture u Upravi za fondove EU Marijo Klement, koji je predsjedavao sastankom, zaključio je sastanak zahvalivši korisnicima i predstavnicima tijela u sustavu i ostalim uvaženim partnerima na dosadašnjoj suradnji i doprinosu, a članovima Odbora za praćenje i predstavnicama Europske komisije na savjetovanju i usmjeravanju u ostvarivanju postavljenih ciljeva Operativnog programa Promet.