Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Odluka o provođenju strateške procjene utjecaja na okoliš za modificirani Operativni program Promet

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić 21. studenog 2014. donio je Odluku o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007.-2013., kojom će započeti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Izrada nove strateške procjene utjecaja na okoliš za Operativni program promet 2007.-2013. (OPP) potrebna je zbog izmjena napravljenih u Operativnom programu, odnosno zbog uključivanja dodatnih investicijskih prioriteta u program.
Riječ je o 4. prioritetnoj osi  koja je usmjerena na projekte u cestovnom i zračnom prometu: Razvoj zračne luke Dubrovnik, Most Čiovo sa spojnim cestama-faza I-Most Čiovo i pristupne ceste, Projekt splitske obilaznice, LOT 2- Kaštel Stari-Kaštel Sućurac/Kaštel Gomilica i Obilaznica Vodica.

Izmjena postojećeg Operativnog programa, odnosno uvrštavanje dodatnih prometnih sektora bila je potrebna zbog poboljšanja stope provedbe.
 
 
Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007.-2013.
 
Operativni program promet 2007.-2013 - modifikacija