Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Objavljen treći poziv za CEF: 1.9 milijardi eura za potporu ključnih europskih prometnih projekata

Bruxelles, 13. 10. 2016.

Europska komisija pokrenula je treći krug Poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), stavljajući na raspolaganje 1.9 milijardi eura za financiranje ključnih prometnih projekata. Za projekte zemalja članica koje ispunjavaju uvjete za financiranje iz Kohezijskog fonda namijenjeno je 1,1 milijarda eura za bolju integraciju u zajedničko tržište. Zajedno s investicijskim Planom predstavljenim Komisiji  u studenom 2014. godine i naročito s novim Europskim fondom za strateška ulaganja (EFSI), CEF nastoji poticati ulaganje u Europi kako bi se stvarala nova radna mjesta, što je ujedno i prioritet predsjednika Europske komisije Jean Claude Junckera.

Povjerenica Europske komisije za promet Violeta Bulc kazala je kako Europska unija podržava više od 460 projekata na čitavom teritoriju država članica pridonoseći bržoj i kvalitetnijoj povezanosti  europskih građana u poslovnom i privatnom sektoru. S ovim, trećim pozivom, stavlja se fokus na pametne prometne sustave u Europi  i razvoj infrastrukture u kohezijskim državama. Komisija se zalaže za izgradnju prometne mreže budućnosti kako bi omogućili zadržavanje ujedinjenosti zemalja i regija.
Naglasak ovogodišnjih poziva stavljen je na inovativne načine prijevoza koji imaju za cilj povećanje sigurnosti i zaštite okoliša, povećanje učinkovitosti i izgradnju prekograničnih veza. Po prvi puta specifični prioritet, za koji je predviđeno 110 milijuna eura, je na manjim prekograničnim projektima, lociranima na sveobuhvatnim mrežama, što će pomoći u približavanju regija i povećanju njihove dostupnosti.

Michael Cramer je skrenuo pozornost na potrebu za ulaganjem u manje prekogranične dijelove, posebno željezničke veze, kako bi se unaprijedio razvoj lokalne i regionalne prometne infrastrukture te tako potaknuo razvoj pograničnih područja. Raffaele Cattaneo se nadovezao rekavši kako financiranje manjih prekograničnih infrastruktura pokazuje da Europa brine o svakodnevnom životu stotina tisuća građana i radnika i ima značajan utjecaj na teritorijalnu koheziju te doprinosi boljem funkcioniranju zajedničkog europskog tržišta.

Ovaj poziv stavlja na raspolaganje 840 milijuna eura za svih 28 država članica (tzv. „General envelope„) za prekogranične infrastrukturne projekte i za projekte koji pokrivaju inovaciju i nove tehnologije te sustave upravljanja prometom kao što je European Railway Traffic Management System (ERTMDS), Pametni transportni sustavi za ceste (ITS) ili Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR) program. Od navedenog iznosa, 40 milijuna eura biti će namijenjeno infrastrukturnim projektima za povezivanje sa susjednim zemljama.

U "kohezijskoj" omotnici (1,1 mlrd. eura, na raspolaganju za 15 država članica) dodati će ključne infrastrukturne projekte na TEN-T mrežama u održivim načinima transporta, kao što su željeznice i unutarnja plovidba. Potpora će se odobriti na konkurentnoj osnovi u obliku EU sufinanciranja, nakon temeljite evaluacije i postupka odabira.

Preko instrumenta Connecting Europe Facility (CEF) bit će dostupno 24.05 mlrd. eura za razdoblje 2014.- 2020. s ciljem sufinanciranja TEN-T projekata u zemljama članicama EU. Od navedenog iznosa, 11,305 milijardi eura namijenjeno je za projekte u zemljama članicama koje ispunjavaju uvjete za financiranje iz Kohezijskog fonda. Iz  poziva za 2014. Komisija je potpisala 263 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima s financiranjem u iznosu od 12,8 milijardi eura od strane instrumenta CEF-a. Nakon poziva za 2015., očekuje se da će biti potpisano 195 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava do sredine studenog.  2016. godine CEF će financirati u iznosu od 6,7 milijardi eura.

Poziv za dostavu prijedloga otvoren je do 7. veljače 2017. godine, a rezultati poziva biti će objavljeni do ljeta 2017. godine, a više informacija dostupno je na https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals