Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Objavljen Poziv za CEF SYNERGY 2016.

Bruxelles, 28. rujna 2016.

Izvršena agencija za inovacije i mreže (INEA) objavila je prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za potporu sinergijskih aktivnosti između sektora prometa i energije, s ukupnim proračunom od 40 milijuna eura.

Aktivnosti odabrane u okviru ovog poziva podržati će implementaciju održive i učinkovite prometne i energetske infrastrukture, doprinoseći ostvarenju sljedećih specifičnih ciljeva:
- u prometnom sektoru specifični cilj je osigurati održivost i učinkovitost transportnih sustava, podržavajući prijelaz na održivije, energetski učinkovitije sustave i sustave sa smanjenom emisijom CO2, uz optimizaciju sigurnosti,
- energetskom sektoru cilj je povećanje konkurentnosti promicanjem daljnje integracije u unutarnje tržište i međusobnu povezanost mreža električne energije i plina preko granica, kao i podupiranje projekata koji promiču međusobnu povezanost mreža u državama članicama, uklanjanje internih ograničenja, smanjenje izolacije energije, povećanje međupovezanosti električne energije te postizanje konvergencije u cijeni među tržištima.

''CEF Synergy'' pruža financijsku pomoć projektima od zajedničkog interesa u području energije i transporta.
Poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je 28. rujna do 13. prosinca 2016., a podržat će sinergiju prometa i energije, posebice u područjima kao što su pametne energetske mreže, električna mobilnost, pametni i održivi prometni sustavi te spajanje infrastrukture.

Više informacija o CEF SYNERGY pozivu možete pronaći na https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/2016-cef-synergy-call.
Cilj Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) ubrzati je investicije u području transeuropskih mreža u prometu, energiji i telekomunikacijama, a među ključnim prioritetima omogućavanje je jačanje zajedničkog djelovanja između spomenuta tri CEF sektora.