Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Objava rezultata prvog poziva iz OPKK 2014.-2020.


Naziv korisnika: Grad Osijek

Naziv projekta: Studija razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.01.0001

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 1.494.798,75 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 79,50 %

Kratki opis projekta: Ciljevi izrade Studije razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka su sljedeći: sagledati stanje postojećeg sustava gradskog prijevoza (GP) u Osijeku i identificirati glavne probleme / pitanja i pozitivne strane, uzimajući u obzir već raspoložive podatke i informacije, s ciljem definiranja potencijalnih projekata koji će se nominirati za financiranje od strane EU prije završetka "Master plana razvoja prometa za grad Osijek i Osječko-baranjskoj županiji" (Master plan); pripremiti potrebnu dokumentaciju, kao što su Analiza troškova i koristi te pomoć oko projektne prijave za predložene projektne ideje kako bi bili spremni za prijavu na fondova EU-u okviru programskog razdoblja od 2014-2020.; razviti buduću strategiju razvoja za gradskog prijevoza (GP) grada Osijeka kako bi se postigla viša razina održivosti (financijska, tehnička i zaštita okoliša) u sustavu GP Osijeka, kao i održivost javnog prijevoza kao komunalne djelatnosti. Posebna pozornost će se staviti na unaprjeđenje upravljanja i održavanja sustava GP u perspektivi učinkovitosti za kupce i efikasnosti.