Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Objava rezultata izravne dodjele za strateški projekt OPKK 2014.-2020.


Naziv korisnika: Javna ustanova Lučka uprava Osijek

Naziv projekta: Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

Referentni broj projekta: KK.07.3.1.01.0001

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 117.567.474,53 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 90,0375383 %

Kratki opis projekta: Izgradnjom terminala za rasute terete luka Osijek će postati prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa i prva koja će imati usvojene europske standarde poslovanja te tako postati snažna logistička podrška ekonomiji istočne Europe. Ciljevi projekta su sljedeći: podizanje razine zaštite okoliša pri prekrcaju tereta, povećanju sigurnosti brodova u luci, povećanje dostupnosti lučke infrastrukture kroz visokokvalitetne prometne veze s novom lukom, razvoj efikasnog intermodlanog transporta tereta i smanjenje operativnih troškova uslijed korištenja nove opreme i tehnologije.