Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Objava rezultata faziranog projekta OPKK 2014.-2020.


Naziv korisnika:  Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

Naziv projekta: Razvoj Zračne luke Dubrovnik

Referentni broj projekta: KK.07.4.3.01.0001

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 858.563.978,83 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 73,6540360 %

Kratki opis projekta: Projekt Razvoj Zračne luke Dubrovnik je fazirani projekt čija je prva faza financirana iz Operativnog programa Promet. Projektom se želi postići sljedeće: smanjenje nezaposlenosti i povećanje ulaganja u regiju, poboljšanje povezanosti s ostatkom Hrvatske i EU i podizanje kvalitete života u regiji, poboljšanje usluga prijevoza, sloboda kretanja ljudi i roba.