Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Objava poziva za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova

Ovaj ograničeni poziv otvoren od 12.6.2017. do 12.10.2017. je namijenjen dvjema grupama prijavitelja.

Grupu prijavitelja A čini:

1. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., Park stara Trešnjevka, 10000 Zagreb

Grupu prijavitelja B čine:

1. Sisačko – moslavačka županija, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak
2. Bjelovarsko – bilogorska županija, Ulica dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar

Opći cilj: Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Specifični cilj: Promicanje održive regionalne i lokalne mobilnosti kroz izradu prometnih regionalnih masterplanova koji će biti osnova za daljnji razvoj i planiranje projekata.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda unutar ovog poziva iznose 28.000.000,00 kuna.
Postotak sufinanciranja bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga vodeći računa o ukupnom raspoloživom iznosu bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti.

Dodatne informacije i sažetak Poziva možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1420