Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Objava javnog poziva dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjenih za nabavu novih autobusa za javna gradska prijevoznička poduzeća kako bi zamijenili dio voznog parka a u svrhu poboljšanja usluge javnog gradskog prijevoza.
Poziv je namijenjen svim operaterima koji obavljaju uslugu javnog gradskog i prigradskog prijevoza čiji su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i kojima je pružanje usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza povjereno kao unutarnjem operateru.
Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva unutar ovog poziva iznose 300.000.000,00  kuna od čega iz Kohezijskog fonda 255.000.000,00 kuna i iz državnog proračuna 45.000.000,00 kuna. Projekt se može sufinancirati u iznosu do 100% prihvatljivih izdataka, do utvrđenog maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti jednom projektnom prijedlogu. Ukupna sredstva koja su raspoloživa po prijavitelju su već određena sukladno veličini i starosti voznog parka pojedinog unaprijed definiranog prijavitelja ovog poziva: Sažetak poziva možete pronaći na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1415