Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Na završnom događanju predstavljeni rezultati Prometnoga modela

ZAGREB, 04.05.2016.
"Po prvi put u Republici Hrvatskoj izrađen je Prometni model, odnosno, prikupljeni su svi relevantni podaci i informacije o prometu i time stvorena baza za analizu stanja i temelj za donošenje odluka o prometnim ulaganjima.". - rekao je zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Miro Škrgtić prilikom predstavljanja rezultata Prometnog modela, koji je održan u Kongresnoj dvorani Ministarstva.

Prometni model, čiju je izradu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture financiralo iz fondova Europske unije kroz projekt vrijedan 1.027.000 eura, obuhvatio je aktivnosti prikupljanja podataka, analizu postojećih podataka, provođenje anketa i analizu postojećeg prometnog sustava te konačno izradu nacionalnog prometnog modela. Model će sadržavati relevantne fizičke komponente za sve vidove putovanja putnika i roba, kao što su broj vozila na promatranim dionicama, tehničke karakteristike tih dionica, karakteristična vozila, značaj tipa državna/lokalna i sl. u cestovnom, željezničkom, javnom gradsko-prigradskom, pomorskom, riječnom i zračnom prometnom sustavu Republike Hrvatske s projekcijama u 2020., 2030. i 2040. godini.

O tome zašto je Prometni model važan i što će Ministarstvo njime dobiti govorio je pomoćnik ministra pomorstva prometa i infrastrukture u Upravi za fondove EU Marijo Klement. “Prometni model jedna je od faza izrade Strategije prometnog razvoja. Kao što znate, Strategija prometnog razvoja za razdoblje 2014.-2030. donesena krajem 2014. godine omogućila je financiranje prometnih projekata iz fondova Europske unije za razdoblje 2014.-2020., koje bez tog dokumenta ne bi bilo moguće. Međutim, prometni podaci koji su prilikom izrade Strategije bili dostupni, nisu bili ujednačeni ni potpuno novi, a nisu ni postojali za sve prometne sektore, zbog čega se pristupilo izradi Prometnog modela. Svrha modela upravo je bila prikupiti i analizirati postojeće podatke, provesti anketu prometnih navika građana, analizirati  postojeći prometni sustav te konačno izraditi nacionalni prometni model, koji će nam dati uvid u postojeću situaciju, analizirati stanje i biti pomoć u projekcijama različitih scenarija prometnog razvoja, a prema tome i ulaganja.“. - zaključio je pomoćnik ministra Klement.

„Ulaganja u promet su u razdoblju 2007.-2013. većim dijelom bila usmjerena na pripremu dokumentacije kao nužnog preduvjeta za sufinanciranje projekata iz fondova EU. Vjerujem da će upravo Prometni model, čija je izrada trajala dvije godine, biti stručna i korisna podloga za razvoj prometne infrastrukture i da su stručnjaci koji su radili na njemu odradili dobar posao.“. - pojasnio je zamjenik ministra Miro Škrgatić i dodao da će infrastrukturni radovi u većoj mjeri biti zastupljeni u razdoblju 2014.-2020. te ujedno zahvalio timu koji je radio na pripremi i izradi Projekta, a čine ga PTV Transport Consult GmbH iz Njemačke s tvrtkama INECO Ingeniería y Economía del Transporte (Španjolska), PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. (Slovenjia), Promel  Projekt d.o.o. i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Kao podizvođači konzorcij podupiru DRI upravljanje investicij d.o.o. iz Slovenije te Institut Ivo Pilar iz Hrvatske.

Rezultate Prometnog modela i aktivnosti koje su se provodile tijekom izrade, detaljno je predstavio Uwe Reiter, voditelj projektnog tima, koji je objasnio da su se prilikom izrade koristili: prikupljanjem podataka, analizom dostupnih podataka iz područja prometne infrastrukture za sve prometne sustave, proveli anketu o prometnim navikama građana na uzorku od 3 tisuće kućanstava, također su analizirali postojeći prometni sustav, stvorili model potražnje za teretni promet i model potražnje za putnički promet te izradili prognoze prometne potražnje za godine 2020, 2030 i 2040.

Predstavljanju rezultata Prometnog modela prisustvovali su i predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, zamjenica ministra Sonja Bošnjak i pomoćnik ministra  Dragan Jelić te pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Alen Gospočić s načelnicima i predstavnici akademske zajednice te tvrtki u resoru, korisnika projekata financiranih iz fondova EU.

PRILOG
National Transport Model for the Republic of Croatia CLOSING CEREMONY – 04 MAY 2016 - Presentation (.pdf)