Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Na raspolaganju 80 milijuna eura iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. – 2020

U okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. – 2020. u veljači 2015. godine na raspolaganje će biti 80 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za javne i privatne organizacije koje žele surađivati preko granica u području inovacija, strategija u vezi s niskom razinom emisije CO2, prirodnih i kulturnih resursa ili prometa. Tu je Odluku donijelo devet država članica Programa na sastanku upravljačke skupine održanom u Brusselsu, 14. studenog 2014. godine.
 
Interreg Središnja Europa je program kohezijske politike Europske unije, koji od 2007. godine potiče transnacionalnu suradnju između regija devet država središnje Europe, u razdoblju 2014. - 2020. Bit će u mogućnosti sufinancirati nove projekte s ukupnim budžetom od 231 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
“Nakon financiranja 124 projekta suradnje u razdoblju između 2007. i 2013. godine, Interreg SREDIŠNJA EUROPA će ostati važan instrument za rješavanje zajedničkih izazova i potreba među gradovima i regijama Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Poljske, Slovačke i Slovenije.

Nova sredstva dostupna su za projekte transnacionalne suradnje s fokusom na jačanje kapaciteta putem razmjene dobrih praksi i testiranja novih, inovativnih pristupa kroz ulaganja malih razmjera,” rekla je Christiane Breznik iz Upravljačkog tijela. 
 
Datum raspisivanja prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga ostaje indikativan do službenog odobrenja programa od strane Europske komisije, a više informacija o prioritetima financiranja Programa kao i pravila za sudjelovanje može se naći na linku http://bit.ly/CEflyer, a ostali dokumenti o novom programu suradnje na www.central2020.eu.