Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Lučka uprava Vukovar postala partner u 4 projekta Transnacionalne suradnje Dunav

U Vukovaru, 12. listopada 2016.

Lučka uprava Vukovar postala je partner na projektima koji se u sektoru unutarnje plovidbe financiraju u okviru Programa Transnacionalne suradnje Dunav, a riječ je o četiri projekta ukupne vrijednosti 9.691.879,00 eura. Priprema projekata i evaluacija trajala je punih godinu dana, a Lučka uprava Vukovar sudjeluje u najvećem broju prijavljenih projekata s područja Vukovarsko-srijemske županije. Projekti s provedbom započinju u siječnju 2017. godine, a pred njima je 30 mjeseci različitih aktivnosti unutar svakog projekta kroz koje će se promovirati unutarnja plovidba i raditi s partnerskim zemljama na njenom razvoju.

Program Transnacionalne suradnje Dunav financijski je instrument Europske teritorijalne suradnje, poznatiji kao Interreg, koji nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte kroz razvoj inovativne, pristupačnije i održive Dunavske regije te kroz utjecaj na nacionalne, regionalne i lokalne politike. Projektima odobrenim u okviru Prioritetne osi 3 Programa – Bolje povezana i energetski odgovorna Dunavska regija: DANTE - Poboljšanje administrativnih procedura i procesa  unutarnje plovidbe na Dunavu, BARGE- Projekt stvaranja pojasa zelene energije i logistike, DAPhNE - Mreža dunavskih luka i DBS – Dunav i Crno more kao poveznica regije, omogućit će se identificiranje i uklanjanje administrativnih prepreka za prijevoz unutarnjim plovnim putovima na Dunavu i njegovim  pritokama, istražiti mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije te povećati energetsku sigurnost i učinkovitost. Također će se kroz navedene projekte nastojati pojednostaviti uravnotežen razvoj luka na Dunavu kao ekološki dostupnih multimodalnih čvorišta transportnog sustava, ali nastojati poboljšati suradnja između ključnih dionika kako bi zajednički potaknuli razvoj Dunavsko-crnomorske regije u cilju njezina pozicioniranja kao poveznice za pomorski i transport unutarnjom plovidbom između središnje Europe i Crnog mora, Kaspijske regije i Dalekog istoka.

Program transnacionalne suradnje Dunav je financijski instrument Europske teritorijalne suradnje – European Territorial Cooperation (ETC) poznatiji kao Interreg. U navedenom Programu sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska,  Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina. Uzimajući u obzir područje koje pokriva, ovaj složeni program omogućava jedinstvenu političku dimenziju transnacionalne suradnje u Europi pružajući dobar mehanizam povezivanja partnera koji se financiraju iz  različitih  instrumenta financiranja EU. Ukupni budžet programa iznosi 262.989.839,00 eura od čega EU financira 221.924.597,00 eura.

Više o odobrenim projektima dostupno je u nastavku:

1. DANTE – Improving Administrative Procedures and Processes for Danube Inland waterway transport (IWT)-Poboljšanje administrativnih procedura i procesa  unutarnje plovidbe na Dunavu                                                   
Projekt DANTE u vrijednosti 1.986.786,00 eura ima za cilj identificiranje i uklanjanje administrativnih prepreka za prijevoz unutarnjim plovnim putovima na Dunavu i njegovim  pritokama kroz  zajedničku inicijativu privatnog sektora i nacionalnih javnih tijela odgovornih za navedene barijere. Ključni element za uspješnu provedbu projekta bit će Sustav praćenja za prikupljanje korisničkih iskustava podržan online alatom. DANTE je prepoznat od strane EC/DG MOVE kao dio nastojanja za smanjenjem administrativnih prepreka u sektoru transporta te olakšava rad unutar EUSDR PA1a.

2. BARGE – Building a Green Energy and Logistics BeltProjekt stvaranja pojasa zelene energije i logistike. 
Obzirom da dunavska regija pruža veliki potencijal za zelenu energiju u obliku biomase, specifični cilj projekta u vrijednosti 2.366.795,70 eura je istražiti mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije te povećati energetsku sigurnost i učinkovitost. Osim toga, cilj projekta je razvijanje inovativne platforme o logističkim mogućnostima duž rijeke Dunav i provođenje pilot aktivnosti u riječnim lukama.

3. DAPhNE -  Danube Ports Network – Mreža dunavskih luka
Ciljevi projekta vrijednog 2.998.724,00 eura su pojednostavljenje uravnoteženog razvoja luka na Dunavu kao ekološki dostupnih multimodalnih čvorišta  transportnog sustava regije te njihovo pretvaranje u centre koji će funkcionirati kao katalizator ekonomskog razvoja te stvaranje novih radnih mjesta. Također se očekuje da će Privatni i javni dionici uključeni u projektne aktivnosti pridonijeti usklađivanju lučke legislative i lučke administracije te upravljanju lukama na području cijele dunavske regije.

4. DBS  - Danube Black Sea Gateway Region – Dunav i Crno more kao poveznica regije
Kao glavni rezultat projekta vrijednog 2.339.573,30 eura očekuje se poboljšanje suradnje između ključnih dionika kako bi zajednički potaknuli razvoj Dunavsko-crnomorske regije u cilju njezina pozicioniranja kao poveznice za pomorski i transport unutarnjom plovidbom između središnje Europe i Crnog mora, Kaspijske regije i Dalekog istoka.