Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Korisni linkovi

Vlada Republike Hrvatske
Trg svetog Marka 2, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4569 222, 1 6303 222
 Upiti građana: gradjani@vlada.hr
Web: www.vlada.gov.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Radnička cesta 80/V, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4569 172;
Fax: +385 1 4569 150
E-mail: info@mrrfeu.hr
Web: www.mrrfeu.hr
Za dodatne informacije o europskim fondovima www.strukturnifondovi.hr
 
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU)
Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4591 245;
Fax: +385 1 4591 075
E-mail: info@safu.hr
Web: www.safu.hr
 
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)
Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb
Tel: 01/4585-999
Fax: 01/4585-99
Web: www.arpa.hr
 
Ministarstvo financija
Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4591 333
Faks: +385 1 4922 583
Web: www.mfin.hr
 
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Ban centar, Ulica Augusta Cesarca 4-10, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4681 300;
Fax: + 385 1 4627 499
E-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
Web: www.ec.europa.eu/index_hr.htm
 
Europska komisija
Web:http://ec.europa.eu/index_en.htm

Europski parlament 
Web:http://www.europarl.europa.eu/

Vijeće Europe 
http://hub.coe.int/

Opća uprava za regionalnu politiku i urbanizam Europske komisije (DG REGIO)
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
 
EnterEurope
http://www.entereurope.hr/