Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Javno izlaganje o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007. - 2013.

Javno izlaganje o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007. - 2013. i nacrt revidiranog Operativnog programa Promet 2007. - 2013. održati će se sutra, 27. svibnja s početkom u 13.00 sati, u dvorani 904 (9. Kat) Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14 u Zagrebu.

Javnu raspravu koordinira i provodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, stoga će na javnom izlaganju, uz izrađivača Strateške procjene i Nacrta Operativnog programa Promet 2007. - 2013., biti prisutni i predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.

Javna rasprava o navedenoj dokumentaciji održava se od 25. svibnja do 26. lipnja,  a tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave omogućen je javni uvid u Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007. - 2013. te nacrt izmijenjenog Operativnog programa Promet 2007. - 2013., radnim danom od 10.00 do 14.00 sati u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Krležin Gvozd 1a, Zagreb.

Strateška studija utjecaja na okoliš  i Ne - tehnički sažetak za izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007. - 2013 dostupni su na web - stranici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard, a prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz dokumentaciju, ili se mogu dostaviti u pisanom obliku Sektoru za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Krležin Gvozd 1a u Zagrebu, zaključno s posljednjim danom javne rasprave.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani neće se uzeti u obzir.