Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Izrada Strateške procjena utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2016.-2030.

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture je 2014. godine izradilo Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2030. godine (Narodne novine, broj 131/44), (dalje tu tekstu: Strategija). Paralelno s procesom izrade Strategije započeo je i proces izrade Strateške studije utjecaja na okoliš s glavnom ocjenom za ekološku mrežu, s ciljem konstantne interakcije i usklađenja oba dokumenta, a koji je rezultirao procjenom utjecaja na okoliš ciljeva i mjera Strategije.

Na navedenim poveznicama možete pronaći osnovne informacije o ciljevima i programskim polazištima Strateške procjena utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2016.-2030. godine te Odluku o provođenju postupka Strateške procjena utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja RH.