Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Instrument za povezivanje Europe - CEF

INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE (Connecting Europe Facility - CEF) je financijski instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T).

Cilj mu je pomoći stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive te pridonositi ekonomskom rastu, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

Ukupna sredstva CEF-a namijenjena prometu za razdoblje od 2014. do 2020. iznose 26 milijardi eura, što je triput više u usporedbi s 8 milijardi eura koliko je na raspolaganju bilo za razdoblje 2007. – 2013., a dio je najtemeljitije reforma politike EU za prometnu infrastrukturu od njezina nastanka 80-ih godina prošlog stoljeća.

Nova osnovna mreža koja će se uspostaviti do 2030. povezivat će: 94 glavne europske luke željeznicom i cestovnim prometnicama, 38 ključnih zračnih luka željezničkom vezom s velikim gradovima, 15 tisuća kilometara željeznice modernizirane za velike brzine i 35 prekograničnih projekata za smanjenje uskih grla.

U sektoru prometa naglasak je stavljen na:

Prvi poziv za CEF Europska komisija objavila je 12. rujna 2014. godine i pozvala države članice da predlože projekte kojima će se poboljšati prometna povezanosti u Europi, za što su osigurana sredstva u vrijednosti od 11,9 milijardi eura. Riječ je o dosad najvišem pojedinačnom iznosu sredstava namijenjenom prometnoj infrastrukturi, koji se osigurava kroz CEF, a prijaviti se mogu sve države članice Europske unije, međunarodne organizacije, istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti i sl.

Odobreni projekti na prvom pozivu - rujan 2014.
Odobreni projekti na drugom pozivu - lipanj 2016.
Odobreni projekti u trećem pozivu - srpanj 2017.

Kontakt osobe koje su od strane uprava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture imanovane kao
dio radne skupine za CEF su:

 1. Kristijan Ležaić, voditelj Službe za planiranje, odabir i ugovaranje projekata, Uprava za fondove EU, predsjednik Radne skupine (kristijan.lezaic@mmpi.hr)
 2. Tomislav Hodak, voditelj Odjela za pripremu, odabir i ugovaranje projekata, Služba za planiranje, odabir i ugovaranje projekata, Uprava za prometnu infrastrukturu, zamjenik predsjednika radne skupine (tomislav.hodak@mmpi.hr)
 3. Goran Rešetar,viši stručni savjetnik u Odjel za planiranje, Služba za planiranje odabir i ugovaranje projekata, Uprava za fondove EU, član (goran.resetar@mmpi.hr)
 4. Ana Barišić, viša stručna savjetnica, Odjel za planiranje, Služba za planiranje odabir i ugovaranje projekata, Uprava za fondove EU, članica (ana.barisic@mmpi.hr)
 5. Igor Radić, savjetnik ministra za infrastrukturu, član (igor.radic@mmpi.hr)
 6. Katja Veneti, voditeljica Odjela za praćenje i provedbu strateških projekata, Služba pravnih i gospodarskih poslova , Sektor zračnog prometa , Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, članica (katja.veneti@mppi.hr)
 7. Josipa Božinović, voditeljica  Samostalne službe za europske poslove, članica (europski.poslovi@mmpi.hr)
 8. Romana Palčić, viša stručna savjetnica-specijalistica, zamjena članice, (europski.poslovi@mmpi.hr)
 9. Lukša Čičovački, Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, Uprava sigurnosti plovidbe , član (luksa.cicovacki@mmpi.hr)
 10. Žana Čagalj, Odjel za zaštitu mora, Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja, Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, Uprava sigurnosti plovidbe, zamjenica člana (zana.cagalj@mmpi.hr)
 11. Jasna Divić, voditeljica Službe, za planske dokumente i financije, Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture, članica (jasna.divic@mmpi.hr)


Više o CEF-u možete naći na službenim stranicama.