Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Europska komisija Hrvatskoj odobrila 12 prometnih projekata ukupne vrijednosti 306,9 milijuna eura

Republika Hrvatska primila je u petak, 17. lipnja potvrdu Europske komisije o sufinanciranju njih 12 od ukupno 17 prijavljenih projekata za sufinanciranje iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), za što je osigurano ukupno 306.9 milijuna eura.
 
Među odobrenim projektima su i rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica, Izgradnja Kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište u Luci Rijeka (Rekonstrukcija ranžirnog kolodvora i Rijeka - teretna i izgradnja multi - modalnog terminala na kontejnerskom pristaništu) te izgradnja mosta Svilaj preko rijeke Save.
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kao koordinator CEF-a u Hrvatskoj, prijavilo je ove projekte na drugi poziv na podnošenje prijedloga u okviru CEF-a koji je bio otvoren u studenome 2015. godine, od čega je 6 projekata Republika Hrvatska prijavila samostalno, dok je ostalih 6 projekata prijavljeno u koordinaciji s drugim zemljama članicama Europske unije. Odobreni postotak sufinanciranja projekata kreće se od 50% do maksimalnih 85%.

Sredstvima dobivenim kroz ovaj, drugi Poziv Hrvatska je na 76% iskorištenosti fonda, odnosno odobreno je 349 od dodijeljenih 456 milijuna eura, koje Republika Hrvatska kao zemlja koja se nalazi na dva koridora Osnovne TEN-T mreže (Mediteranskom i Rajna – Dunav koridoru), ima na raspolaganju iz CEF-a samo za sektor prometa. Projekte ćemo moći prijavljivati do kraja 2016. godine, za kad je planiran i treći Poziv.
 
Prvi poziv za dodjelu sredstva iz CEF-a
Podsjetimo, Republika Hrvatska prijavila je projekte i na prvi poziv CEF-a, koji je bio objavljen u rujnu 2014. godine, a na kojem je odobreno 7 prometnih projekata, odnosno polovina prijavljenih. Vrijednost projekata koji su odobreni na prvom pozivu iznosi 371,54 milijuna eura, a odobreno im je ukupno 40,6 milijuna eura za sufinanciranje. Neki od projekata koji su tada odobreni su: Kontejnerski terminal Jadranska vrata (AGCT) - Rekonstrukcija kolodvora Rijeka-Brajdica, FAIRway Croatia i Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani.
 
Instrument za povezivanje Europe
Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) je financijski instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T).  Cilj mu je pomoći stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive te pridonositi ekonomskom rastu, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.
 
Ukupna sredstva CEF-a namijenjena prometu za razdoblje od 2014. do 2020. iznose 26 milijardi eura, što je triput više u usporedbi s 8 milijardi eura koliko je na raspolaganju bilo za razdoblje 2007. – 2013., a dio je najtemeljitije reforma politike EU za prometnu infrastrukturu od njezina nastanka 80-ih godina prošlog stoljeća. U sektoru prometa naglasak je stavljen na otklanjanje uskih grla i povezivanje karika koje nedostaju, osiguravanje održivih i efikasnih prometnih sustava na duži rok te na unapređenje integracije i povezivanja različitih prometnih grana i povećanje interoperabilnosti.
 
Popis odobrenih projekata