Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Dostava projektnih prijedloga za sufinanciranje projekata iz fondova EU za razdoblje 2014.-2020.

Ulaganja u prometnu infrastrukturu za programsko razdoblje 2014.-2020. godine usmjerena su na infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju, koja će olakšati kretanje ljudi i roba, ne samo unutar Hrvatske, već i prema ostalim dijelovima Europe. Ulaganja će također biti usmjerena na poboljšanje dostupnosti gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima te na jačanje teritorijalne kohezije.
 
Budući je hrvatski prometni sustav posljednjih godina bio usmjeren na razvoj autocesta i obilježava ga neujednačenost, ova ulaganja bit će usmjerena na poboljšanje kvalitete u svim drugim vidovima prijevoza, kao i na povećanje sigurnosti cesta, poboljšanje sustava upravljanja željezničkim prometom te na interoperabilnost, multimodalnost i plovnost unutarnjih vodnih putova.

Integracijom hrvatske prometne mreže unutar europske prometne mreže i poboljšanjem regionalnih veza omogućit će se razvoj nacionalnog gospodarstva, poboljšati putnički i robni promet te sigurnost prometa, stvoriti uvjete za ulaganja u nove kapacitete u području prometa te smanjiti negativne utjecaje na okoliš.

Sektor prometa, koji se u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija (OPKK) za 2014.-2020. godinu, nalazi unutar prioriteta 7. Povezanost i mobilnost, na raspolaganju za ostvarivanje navedenih ciljeva iz fondova Europske unije ima 9,9 milijardi kuna, od čega 3,04 milijarde kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 6,9 milijardi kuna iz Kohezijskog fonda. Navedeni iznos iz EFRR-a osiguran je za financiranje projekata u cestovnom sektoru i povećanju sigurnosti u prometu, a iznos određen u Kohezijskom fondu za razvoj projekata kojima će se povećati stupanj korištenja i relevantnost željezničke mreže, gradsko-prigradskog i regionalnog prometa, poboljšati dostupnost naseljenih otoka stanovnicima i povezivati otoke s kopnom, povećati količine teretnog prometa na unutarnjim plovnim putovima te omogućiti daljnji razvoj Zračne luke Dubrovnik.

Uz sredstva navedena za razvoj prometne infrastrukture, unutar OPKK predviđena su znatna sredstva za korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, odnosno potporu ulaganjima u infrastrukturu mreže sljedeće generacije (agregacijski i pristupni dio mreže),  za čiji je razvoj predviđeno 1,58 milijardi kuna iz EFRR-a.

Glavni cilj Strategije za razvoj širokopojasnog pristupa Internetu u RH za 2012.-2015.  i  nove  Strategije  za  2016.-2020.  jest  podrška  razvoju  nacionalne  infrastrukture  za  brzi širokopojasni pristup Internetu i usluga  koje  zahtijevaju visoku brzinu pristupa, omogućujući razvoj i raspoloživost digitalnog društva svim građanima. Naime, značajan broj kućanstava i obrazovnih institucija i ustanova, nije u mogućnosti pristupiti brzoj širokopojasnoj internetskoj vezi i koristiti napredne IT usluge, čime se ograničava ujednačen regionalni razvoj u Hrvatskoj. Predviđa se da će potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj doprinijeti širenju širokopojasne pokrivenosti mrežom sljedeće generacije za barem dodatnih 20 posto hrvatskih kućanstava.

Sukladno gore navedenom, Uprava za fondove EU, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, ovim putem Vas poziva na dostavu projektnih prijedloga i ideja kako bismo u suradnji s Vama pridonijeli uspješnom korištenju sredstava koji su nam na raspolaganju iz fondova Europske unije. Molimo Vas da nam prijedloge, kao i upite vezane uz iste, dostavite na promet@mppi.hr.

Upute za prijavu projekata možete naći i na ovom linku.