Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Cestovni promet

Cestovna mreža u Republici Hrvatskoj je dobro razvijena, posebice mreža autocesta koja je dobila značajna ulaganja u nekoliko prijašnjih godina. Ipak, tu su identificirane praznine u mreži, gdje državne, regionalne i lokalne ceste nisu adekvatno povezane s glavnim mrežama, a time i lokalna područja ne primaju dovoljno gospodarskih pogodnosti ili mogućnosti od strane razvijenih strateških prometnih veza.

Sekundarna povezanost – omogućuje pristupačnost manjih regionalnih središta i ruralnih područja kao i sekundarnih i tercijarnih čvorišta na TEN-T cestovnu mrežu, kroz uklanjanje uskih grla, a i ključni je izazov u ovom vidu prometa. 

 Glavne prioritetne potrebe cestovnog sektora su:
Dodatno, povezivanja između ostalih prometnih čvorišta te između otoka i kopna su nedovoljna i stoga (re)konstrukcija cestovnih veza i ostale prometne infrastrukture te između kopna i otoka treba se fokusirati na svaku investiciju u ovom prometnom sektoru.
 
Jasna je potreba za obilaznicama oko glavnih središta u Hrvatskoj da bi se izbjeglo zagušenje i negativni utjecaj na okoliš koji je povezan s tim.
 
Izazovi za sektor su povećati kvalitetu, učinkovitost i sigurnost cestovne mreže, povećati sudjelovanje sektora u multi-modalnom prometu roba i putnika i osigurati integraciju niže razine cesta u glavnim mrežama i stoga unutar okvira Europe.